کارآموزی

دی ۲۸, ۱۳۹۵

اطلاعیه شرکت در اختبار بهمن ماه سال ۱۳۹۵

اسامی افرادی که دوره کارآموزی آنان به پایان رسیده و مورد تأیید کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین قرار گرفته است  به شرح […]
دی ۲, ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی دی ماه ۹۵

کارگاه آموزشی دی ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۵، (پنجشنبه) طی جدول زمانی زیر برگزار می گردد. ۸ تا ۱۰ […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

مهلت ارائه تکالیف کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار سال ۱۳۹۵ تمدید شد

مطابق مصوبه مورخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ مهلت ارائه تکالیف کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار سال ۱۳۹۵ تا تاریخ ۲۵ آذر ماه تمدید شد
آذر ۶, ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جبرانی آذر ماه ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جبرانی آذر ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵، (چهارشنبه) طی جدول زمانی زیر برگزار می گردد. ۸ تا ۱۰ صبح […]
آذر ۳, ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی آذر ماه ۹۵

کارگاه آموزشی آذر ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵، (پنجشنبه) طی جدول زمانی زیر برگزار می گردد. ۸ تا ۱۰ صبح – جناب […]
آبان ۱۱, ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی کارآموزان – آبان ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی آبان ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۵، (پنجشنبه) طی جدول زمانی زیر برگزار می گردد. ۸ تا ۱۰ صبح […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۵

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۵

کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهگیلویه و […]
مهر ۸, ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی کارآموزان – مهر ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی مهر ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۵، (پنجشنبه) طی جدول زمانی زیر برگزار می گردد. ۸ تا ۱۰ صبح – […]