اسامی اعضای کمیسیونها

اسامی اعضای کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری استان قزوین، منتخب هیأت مدیره دوره دهم به شرح زیر می باشد.

 

نماینده کانون در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران:

امیر کاتبی

 

کمیسیون روابط عمومی
ردیف نام ردیف نام
1 سعید ابراهیمی (رئیس) 10 نگار کاظم نیا
2 سولناز قمری 11 علیرضا پیرهادی
3 فرامرز محمدی 12 مجید علی مددی
4 سمیه جلیلوند 13 شیما حاتمی راد
5 فاطمه باجلان 14 محمد افشار مقدم
6 مهرداد جوانی 15 نگار جدی
7 سعید یوسفی 16 غزل فاروقی
8 قاسم نجفی 17 مهسا رمضانی
9 زهره زینالی 18 حدیث سروش آراء

 

کمیسیون رفاه
ردیف نام ردیف نام
1 سعید بهرامخانی (رئیس) 7 شهریار ربیعی
2 علی کیادوست 8 محسن منوچهری
3 آرش اردیبهشتی 9 هاشم مالمیر چگینی
4 نازنین زهرا زارع پور 10 مهدی کیائی
5 محمد رفیعی آتانی 11 مریم ضیاء آبادی
6 سمیرا کاظمی

 

کمیسیون علمی
ردیف نام ردیف نام
1 رحیم معروفی (رئیس) 10 امیرحسین عباسی
2 ابوالفضل بهرامی 11 مرتضی شاقلانی
3 ستاره خانبان 12 میثم چگینی
4 علی سرفرانی 13 احمدرضا حسین وردی
5 بهزاد ملک محمدی 14 پریسا ثقفی
6 مجتبی بهرامی 15 حسین بابائی
7 محمد آذربایجانی 16 زهرا اسدی
8 نعیم شاه تقی
9 مریم ضیاء آبادی

 

کمیسیون حمایت
ردیف نام ردیف نام
1 فاطمه گلنار (رئیس) 7 عباس محمدی
2 رئوفه چگینی 8 محمد رحمانی
3 میرسینا داوری 9 امیر شیرخانلو
4 علی اکبر لشگری 10 علی صالحی
5 مصطفی عبدالکریمی
6 علی سرفرانی

 

کمیسیون پارلمانی
ردیف نام ردیف نام
1 مجید علی محمدی 7 علی کشاورز قدیمی
2 مهدی جلیلوند 8 محمد رحمانی
3 نگار کاظم نیا 9 سیدمهدی پرپینچی
4 حسن میرزا محمدی 10 سید امیرحسین حصابی
5 مصطفی کشاورز کلهر 11 حسین خدابنده
6 امیر شیرخانلو 12 زهرا صالحی 920

 

کمیسیون استفتائات و تنقیح قوانین
ردیف نام ردیف نام
1 محمدرضا شهیدی 5 اسلام رجبعلی
2 سید تقی حاجی سید رضی 6 علی زرآبادی پور
3 علی حاجی محمدی ها 7 مهدی یزدی پور
4 محمدحسین سرداری 8 رحیم معروفی

 

کمیسیون بانوان
ردیف نام ردیف نام
1 لادن عباسی (رئیس) 6 فهیمه راحتلوئی
2 زهرا سبزی 7 فرانک فیض الهی
3 مهناز شیرازی 8 فاطمه کلاهدوز
4 لیلا پیرهادی 9 رقیه عباسیان پور
5 زینب کلهر

 

کمیسیون ورزش
ردیف نام ردیف نام
1 شهاب میرآقاپور (رئیس) 8 کریم مجتبوی
2 سوگند تقی پور 9 مرتضی شاقلانی
3 آرش اردیبهشتی 10 خدیجه حیدری
4 حمیدرضا اسماعیلی 11 مهرداد جوانی
5 رحیم افشار 12 مصطفی علی نیا
6 فاطمه سمیع زاده 13 روح اله قموشی
7 مصطفی رحیمی پور 14 علی صالحی

15- ندا رحمانی

 

 

کمیسیون  ادب و هنر
ردیف نام ردیف نام
1 6 حسین خدابنده
2 سارا آقایی 7 زهرا مرآتی
3 مرجان سررشته داری 8 مریم طهرانی ها
4 بهروز عبادی گنبد 9 فاطمه شهسواری
5 حمید اسدی 10 فریده امینی
11 فاطمه باجلان 12 جواد محمودخانی
13 امیرحسین عباسی 14 اشرف کشاورز

 

 

کمیسیون محیط زیست و آب
ردیف نام ردیف نام
1 علی کمالی 3 مهدی اسماعیلی
2 مصطفی زمانی

 

کمیسیون تسهیلات
ردیف نام ردیف نام
1 پرویز مهرعلیان 3 میرسینا داوری
2 زرین تاج ذاکری

 

کمیسیون حقوقی
ردیف نام ردیف نام
1  محسن موحدی زاده 2 مجید حسینی

 

کمیسیون مالیاتی
ردیف نام ردیف نام
1 رحیم معروفی 3 مصطفی عبدالکریمی
2 مسعود اسدی 4 سید مسعود قاسمی

 

کمیسیون نظارت موضوع ماده 85 آئین نامه
ردیف نام ردیف نام
1 محمدرضا شهیدی (رئیس) 5 امیرحسین حصاری
2 فاطمه گلنار 6 کریم جوادی
3 احمد حاجی محمدپور 7 زهرا یوسف معمار
4 علی حاجی محمدی ها