صورتجلسه مورخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 9 تیر ماه 1399 چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری،غلامرضا تجدد، سید محسن خطیبی و سید محمد حسینیتشکیل شد و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۹/۰۴/۰۵

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح - دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی  موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار شاکی : .............…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۹/۰۴/۱۲

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح - دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی  موضوع رسیدگی : کیفرخواست شاکی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۹/۰۴/۱۹

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل - دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست  موضوع رسیدگی : کیفرخواست شاکی : شعبه8دادگاه عمومی .................. وکیل…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۹/۰۲/۱۸

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل - دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست  موضوع رسیدگی : کیفر خواست شاکی : ………………… وکیل مشتکی عنه :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۹/۰۴/۱۹

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل - دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست  موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار شاکی : .................... وکیل مشتکی عنه :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۹/۰۴/۰۵

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح - دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی  موضوع رسیدگی : کیفرخواست شاکی : …………. وکیل…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۹/۰۴/۰۵

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح - دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی  موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار شاکی : ………… وکیل…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: مرداد ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی مرداد ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید، صدور…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ کمیسیون کارآموزی و اختبار

با توجه به نامه  مورخ 22 مرداد 1399 ریاست محترم کانون در خصوص برگزاری اختبار 99 و با لحاظ برگزاری ازمون های دکتری و ارشد، کمیسیون کارآموزی در مورخ 26 مرداد 1399 بر برگزاری اختبار کتبی و شفاهی به استناد ماده 41 آئین نامه لایحه استقلال به شرح…
ادامه مطلب ...