اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی آبان ماه 1401

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی آبان ماه 1401


گروه اول:

لیست کارآموزان گروه اول


گروه دوم:

لیست کارآموزان گروه دوم


 

توجه: کارآموزان محترم، لطفا فایل فوق مطالعه و حتما با آمادگی در جلسه حضور بهم رسانید. 


کارگاه آموزشی آبان ماه 1401

زمان: دوشنبه 30 آبان ماه
گروه اول از ساعت 8:30 الی 10
گروه دوم: از ساعت 10:30 الی 12

مکان: سالن اجتماعات (طبقه همکف) کانون وکلای دادگستری استان قزوین