آخرین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم

ظهر روز شنبه مورخ 4 خرداد ماه 1398 آخرین جلسه هیأت مدیره هفتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد نسخه چی، میر سینا داوری، محمدحسین سرداری، حسین محبی شیخلری و امیرافشین کلانتری برگزار شد و پس از بررسی و انجام دستور جلسات جامانده مقرر گردید گزارشی از عملکرد این دوره هیأت مدیره در آخرین روز فعالیت ایشان آماده و در همین تارنما جهت استحضار اعضای محترم کانون، منتشر گردد.

در انتها عکس یادبودی نیز تهیه شد که در بالا قابل مشاهده است.