آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلی دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره۳ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰

 

شاکی : شعبه۱۰۶دادگاه کیفری دو شهر قزوین

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………

 

به تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۰ پرونده کلاسه ۴/۱۴۰۰ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

(( رأی دادگاه ))

در خصوص تخلف وکیل پایه یک دادگستری آقای……………. مبنی بر عدم پیگیری لازمه وکالت تسخیری و عدم حضور در دادگاه که از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به استناد بند ۲ ماده ۷۸ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری منجر به صدور کیفرخواست شماره ۳ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰ گردیده است با مطالعه اوراق و محتویات پرونده حسب ادعای وکیل مشتکی عنه به علت ابتلاء به بیماری کرونا در جلسه رسیدگی مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۹ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر قزوین به عنوان وکیل تسخیری حضور نمی یابد و مدرک پزشکی در این خصوص ارائه نمی دهد لیکن برابر پاسخ استعلام به عمل آمده از واحد معاضدت کانون وکلای دادگستری استان قزوین وکیل مشتکی عنه کارهای معاضدت قضایی ارجاعی از طرف کانون را به خوبی انجام داده است ضمن اینکه جلسه رسیدگی مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۹ به دلیل نواقص متعدد پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع می گردد و جلسه رسیدگی تشکیل نمی شود لذا بنا به مراتب دلیلی بر عدم علاقمندی و عدم پیگیری از وکیل نامبرده احراز نگردیده ، النهایه به استناد اصل برائت به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف انتسابی نسبت به آقای ……………………. قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید این رأی ظرف مهلت قانونی مطابق مقررات مربوطه قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد .

نظرات بسته شده است.