آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 98/10/19

شماره دادنامه: 10

تاریخ رسیدگی:  19/10/1398

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : کیفر خواست

شاکی : خانم ——-

وکیل مشتکی عنه : خانم ——-

 

جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین رأس ساعت مقرر در مورخه 19/10/98 به تصدی امضاء کنندگاه ذیل تشکیل است طبق کیفرخواست صادره از دادسرای انتظامی خانم ——- (کارآموز وکالت) بعلت تخلف انتظامی، عدم ذکر عنوان کارآموز وکالت، منطبق بر مواد 38 و 43 آیین نامه شرح وظایف کارآموزی و ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به ماده 76 آیین نامه مذکور کیفرخواست صادر شده است، ملاحظه میشود شاکی خانم ——– در جلسه حضور ندارند، خانم ——– در جلسه حاضر هستند کیفرخواست برای ایشان قرائت گردید خطاب به خانم —— (تخلف شما چاپ کارت ویزیت و عدم عنوان کارآموز وکالت می باشد لطفاً در این مورد توضیح فرمائید. جواب : به نام خدا – در خصوص ادعای خانم —— به استحضار می رسانم اینجانب کلیه اظهارات ایشان را رد می نمایم و کلیه اظهاراتشان کذب می باشد و برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه نداده اند و صرفاً ادعا نموده اند. بنده به یاد ندارم هیج کارتی به ایشان داده باشم و منکر ادعای ایشان می باشم بنده قبلاً تعدادی کارت چاپ کرده بودم که عنوان کارآموز وکالت در پشت آن آمده بود و کارتی که ایشان ارائه داده اند مربوط به بنده نمی باشد و نمی دانم از کجا گرفته اند. سؤال : طبق کیفرخواست شما در صفحه اینستاگرام خود از عنوان «وکیل دادگستری» استفاده نموده اید در این مورد پاسخ خود را مرقوم بفرمائید: جواب : بنده هیچ پیج اینستاگرامی ندارم و ممکن است خود ایشان آنرا درست کرده باشند و امروزه بسیار متداول می باشد که پیج جعلی به اسامی اشخاص درست می کنند که کار دشواری نیست و توسط هرکسی امکانپذیر می باشد. شکایت ایشان واهی می باشد و بنده به هیچ عنوان اظهارات ایشان را قبول ندارم و کلیه اظهاراتشان را رد می نمایم.

در خاتمه جلسه خطاب به خانم —— ، آیا اظهارات دیگری در ارتباط با دفاع از خود دارید بفرمائید؛ در نهایت لازم به ذکر می دانم که خانم ——- که بنا به گفته آقای ——- با ایشان ازدواج غیر رسمی و سفید نموده اند صرفاً با تحریکات آقای —— اقدام به طرح شکایت واهی نموده اند در حالیکه بنده حتی ریالی از ایشان دریافت ننمودم ولی نامبردگان یک روز کامل از وقت بنده را گرفتند و بعداً به دلیل اینکه به دلیل برخوردهای نامتعارف ایشان بنده برخورد نمودم و جواب تلفن ایشان را ندادم ایشان بنده را عزل نمودند و علاوه بر گرفتن وقت بنده در یک روز کامل کاری و صرف هزینه برای بنده عوض عذرخواهی از این موضوع پای خود را فراتر گذاشته و اقدام به شکایت واهی نموده در حالیکه بنده هیچ تخلفی انجام نداده ام و ایشان می توانست بنده را عزل کند که این کار را انجام دادند و به دلیل اینکه قرارداد بنده نزد ایشان بود تکلیف داشتم که اعلام وکالت نمایم چرا که قرارداد را به بنده عودت ندادند و من بنا بر وظیفه قانونی باید اعلام وکالت می نمودم و اینکه ایشان ادعا دارند با پیامک اعلام عزل نموده با توجه به اینکه در هیچ کجا چنین قیدی نبوده که با پیامک ابلاغ صورت گیرد و این در حالی است که بنده پیامکی از ایشان دریافت ننمودم و به آقای …. نیز اعلام نمودم که دیگر با بنده تماس نگیرد و اگر حرفی هست خود خانم ….. که طرف حساب بنده می باشد تماس بگیرند که از آنروز تا کنون هیچ گونه تماسی از سوی خانم ….. با بنده گرفته نشده و اگر ایشان قصد عزل داشتند حداقل یکبار هم که شده با بنده تماس می گرفتند در نهایت باید بگویم کلیه اظهارات خانم —— با تحریکات آقای —— بوده و کلیه اظهاراتشان کذب محض می باشد و قصد پرونده سازی و دشمنی در میان بوده چرا که هیچگونه کار غیر قانونی و یا غیر اخلاقی از ناحیه اینجانب صورت نگرفته و صرفاً به وظیفه قانونی خود به علت وجود قرارداد وکالت با مشورت و صلاحدید …. وکیل سرپرست خود انجام داده ام. و جلسه در ساعت یک بعد از ظهر خاتمه پیدا کرد .

(( رأی دادگاه))

طبق کیفر خواست صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، کارآموز خانم ——– ، به علت تخلف انتظامی « عدم ذکر عنوان کارآموز در کارت ویزیت و صفحه اینستاگرام » تحت تعقیب قرار گرفته است. ضمن استماع دفاعیات خانم ——- ، شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

از آنجائیکه طبق مواد 38 و 43 آئین نامه شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب 1390 کارآموزان حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری را ندارند و با توجه به عناوین ذکر شده در کیفرخواست 1-چاپ کارت ویزیت با عنوان وکیل دادگستری 2- ذکر عنوان وکیل دادگستری در صفحه اینستاگرام که نوعی تبلیغ غیر متعارف محسوب می گردد 3-عدم ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام 4- عدم حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری برای کارآموزان ، و با عنایت به دفاعیات وکیل مشتکی عنه در پرونده، تخلف انتظامی مذکور محرز بوده و لذا دادگاه با عنایت به ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری ناظر بر بند2و ماده 76 نامبرده را محکوم به توبیخ با درج در پرونده می نماید.

رأی صادره نسبت به خانم ——- قطعی و نسبت به شاکی در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز در دادگاه انتظامی قضات قابل تجدید نظر خواهی می باشد .