چهارمین آزمون دوره ای کارآموزان وکالت بصورت الکترونیکی برگزار میگردد

بدینوسیله به اطلاع کارآموزان محترم وکالت عضو و میهمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین میرساند چهارمین آزمون دوره ای شما از درس حقوق تجارت و با جزئیات زیر برگزار خواهد شد.

موضوعات آزمون:

– آثار حکم ورشکستگی
منبع:حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی جلد چهارم کل فصل چهارم از کتاب هفتم(آثار حکم ورشکستگی)

جهت دریافت منبع فوق کلیک بفرمایید

 

– قرارداد ارفاقی
منبع: حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی جلد چهارم کل فصل چهارم از کتاب هفتم مبحث نهم از فصل پنجم کتاب هفتم(قرارداد ارفاقی)

جهت دریافت منبع فوق کلیک بفرمایید

 

– ضمان و ظهرنویسی سفته و چک
منبع: دکتر ربیعا اسکینی حقوق تجارت و اسناد تجاری فصل چهارم(بحث ظهرنویسی) فصل پنجم(بحث ضمانت) باب سوم(کلا بحث چک)

 

– اصول حاکم بر اسناد تجاری و استثنائات آنها
منبع: مقاله پیوست شده تحت عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری نوشته آقای بابک مسعودی

جهت دریافت مقاله کلیک بفرمایید

 

زمان برگزاری: سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۶

نحوه برگزاری: بصورت الکترونیکی با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری استان قزوین

 

نکات مهم:
– غیبت در جلسه آزمون به منزله اخذ نمره صفر خواهد بود
– نمرات مأخوذه در اختبار تأثیر گذار میباشند
– استفاده از کتاب قانون بدون حاشیه نویسی آزاد است
– کارآموزان مشمول اختبار سال جاری از آزمون معاف هستند

کمیسیون کارآموزی و اختبار
کانون وکلای دادگستری استان قزوین

نظرات بسته شده است.