آغاز بکار مرکز نیکوکاری کانون وکلای قزوین

با حضور مدیرکل کمیته امداد استان قزوین و رئیس کانون وکلا، مرکز نیکوکاری کانون وکلای دادگستری استان قزوین افتتاح شد تا وکلای نیکوکار برای کمک به نیازمندان منسجم تر عمل کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین در نشست آغاز بکار مرکز نیکوکاری کانون وکلای دادگستری استان قزوین، بیان کرد: اساس کار ما در نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) خدمت به محرومان است و مراکز نیکوکاری و مشارکت اقشار مختلف مردم، بازوی پرتوان کمیته امداد در انجام این رسالت مهم شرعی و انسانی است.

مهرعلی حق گویان ادامه داد: یکی از اقشار فعال جامعه که در عرصه نیکوکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) همکاری دارند، وکلا هستند که علاوه بر کمک های مستقیمی که دارند، با پذیرش وکالت تسخیری مددجویان فعالیت های نیکوکارانه ای را در حوزه قضایی رقم می زنند.

وی اضافه کرد: امروز با توجه به تنوع ایجاد شده در سبک زندگی، تلاش می کنیم با استفاده از تمامی ظرفیتهای بالقوه عرصه های مختلف و متنوع خدمت به خانواده های نیازمند و مددجویان تحت حمایت را فراهم کنیم تا بتوانیم در ارتقای وضعیت زندگی آنها گام های موثری برداریم.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین تصریح کرد: خدمت به نیازمندان محدود به کار خاص و یا قشر خاصی نیست و هر کسی با توجه به فطرت انسانی و روحیه توحیدی می داند که پس از انجام واجب الهی، یکی از مهمترین کارها برای کسب رضایت الهی خدمت خالصانه به مردم است.

رئیس کانون وکلای استان قزوین نیز در این برنامه، اظهارکرد: خدمت به محرومان یک اصل اساسی در زندگی انسان است و همه ما باید برای این کار مهم در زندگی تلاش کنیم.

محمد رضای شهیدی تصریح کرد: خدمت به محرومان چه به صورت کمک نقدی و چه به صورت غیرنقدی و وکیل معاضدتی در کانون وکلا جریان داشته و دارد ولی با تأسیس این مرکز نیکوکاری خدمت رسانی به محرومان متمرکز و منسجم تر خواهد شد.

وی یادآورشد: همه ما وظیفه داریم برای خدمت به محرومان تلاش کنیم و با تأسیس این مرکز بستر مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب و مناسب به لحاظ کمی و کیفی در کانون وکلا ایجاد شده است.