آغاز میهمانی الهی مبارک…

شهر که شهر خدا باشد

در هوایش بوی بهشت جریان میگیرد و مردمانش همه سرمست، نوای ربنا میگیرند…

و میهمانی که میزبانش خدا باشد

با دلی آرام و مملو از امید، قدم به سوی تعالی می­زند و خود را از منبع سرشار مهر و دوستی لبریز می­کند.

راستی هیچ حواست هست؟!

شهرمان این سحرها چه روشن است…

آغاز ماه مهر و دوستی، ماه نیایش و بندگی بر شما گرامی باد.

کانون وکلای دادگستری استان قزوین