آمار ارجاع پرونده های معاضدتی به اعضای محترم از سال 1390 تا پایان 1399

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور در ادامه توجه شما را به گزارش مشروح مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص میزان ارجاعات پرونده های معاضدتی از سال 1390 تا پایان سال 1399 جلب می نماییم.

 

از همکاران محترم خواهشمند است در صورت مشاهده هر گونه مغایرت بین آمار اعلامی و تجارب فردی و همچنین برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود مراتب را از طریق سامانه خدمات الکترونیک کانون به دفتر اداره معاضدت اعلام فرمایند.

 


لیست سوابق اراجاعات پرونده های معاضدتی


 ردیف نام وکیل شماره پروانه تاریخ  تعدادپرونده معاضدتی  موضوع
1  کلثوم پیکان حیرتی 132 1391/09/29 3  مطالبه قیمت زمین از شهرداری که در طرح قرار گرفته
1392/10/19  مطالبه مهریه
1394/07/07  مطالبه طلب
2  عباس جان محمدی 140 1391/10/24 1  مطالبه وجه
3  محسن اردستانی ابراهیمی 112  1394/01/18 1  ابطال اسناد موقوفه
4  عباس حاجی شفیعیها 150 1392/02/03 1  تجدید نظر خواهی رای 9109972833401773
5  احمد حاجی محمدپور 151  1391/10/17 3  ابطال تقسیم نامه
1392/11/26  طلاق
1394/07/08  طلاق
6  فرشید اولیائی 156  1392/12/06 2  تعدیل تقسیط مهریه
1394/07/13  فسخ قولنامه
7 آرا جهانی 143 1391/10/17 4 تعدیل مهریه و اعسار
1392/11/08  الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه ضرر و زیان
1394/07/07  خیانت در امانت
 1399/08/28  طلاق توافقی
8  محمد حسین روشن پور شریفیان 197 1391/10/19 3 مطالبه  اجرت المثل
1392/12/06  مطالبه مهریه و نفقه
1394/07/29  تقسیم ترکه
9  هادی رسولی 208 1392/02/03 3  مطالبه مهریه
 1394/11/19   اعلام بطلان معامله حقوقی
 1393/06/11  الزام به تنظیم سند رسمی
10  سید محمد هادی ساعی 216 1391/10/30 3  ثبت واقعه ازدواج
1392/12/22  مطالبه وجه
 1394/09/04  مطالبه نفقه فرزند مشترک
11  اصغر قهرمانی 252  1391/11/08 5  مطالبه وجه
1391/11/17  خلع ید و رفع تصرف
1393/02/03  مطالبه مهریه و مطالبه سهم الارث
1395/11/02  طلاق
1399/10/23  طلاق توافقی
12  افشین طاهرخانی 265  1391/11/14 3  مطالبه نفقه فرزندان
1393/02/02  واخواهی و عنداللزوم تجدید نظرخواهی در موضوع پرونده 910618 مطروحه در شعبه 3 داگاه حقوقی قزوین
1399/09/15  تقسیم ترکه
13 وحید ملکان 296 1393/06/03 1  خلع ید و استرداد اموال و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
14 مهدی طهماسبی 271 1391/11/12 3  ابطال برگ تشخیص منابع طبیعی مورخ 70/9/25 و ابطال سند ماخوذه
1393/02/07  مطالبه مهریه و مطالبه نفقه
1399/07/01  مطالبه نفقه
15  نیما پروانه 353 1393/10/07 1  مطالبه مهریه و نفقه
16  مرتضی نظری 322 1392/10/17 1  مطالبه سهم الارث
17  مجید نیک روش ماسوله 331 1391/11/17 3  الزام شرکت تعاونی مسکن کارگری سارا مونوربه شماره ثبت 6680 دایر بر تحویل یک آپارتمان
1393/02/09  الزام به انجام تعهدات قرارداد
1399/07/02  الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع
18  کامران امیدی 345  1391/11/17 1  رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت
19  محمد پارسائی 355  1391/02/10 1  خلع ید
20  مازیار بیاتی مقدم 360  1393/06/31 1  ابطال وکالتنامه
21  سید امیر حسین حصاری 371 1391/11/28 4 تنفیذ مبایعه نامه
1393/02/09  طلاق
1394/11/19  طلاق
1399/09/08  استرداد رجبی
22  محمود مرتاضی 361  1394/04/08 1  تقسیم ترکه
23  شریف حسامی 373  1391/11/28 3  مطالبه پول و طلب از فرزندش
1394/01/29  ابطال وکالتنامه
1396/09/12  خلع ید
24  نرجس حاجی فتحعلی ها 375 1391/11/28 3  مطالبه مهریه و دفاع از اعسار
1393/02/09  مطالبه وجه
 1399/07/13  تقسیم ترکه
25  محمدرضا حیدری کدخدا 374  1394/04/09 1  طلاق
26  محمد حسین سرداری 383  1391/11/28 2  مطالبه ثمن معامله
1393/02/28  مطالبه نفقه فرزندان
27  نعیم شاه تقی 388  1391/1/15 4  صدور گواهی عدم امکان سازش
1391/05/11  دعوی تقابل در پرونده کلاسه 910289 مطروحه در ش 8 دادگاه حقوقی قزوین
1391/12/21  مطالبه وجه یک فقره چک
1396/10/12  مطالبه وجه
28  علیشاه قلعه ئی 399 1390/04/31 2  رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت
 1393/03/20  مطالبه مهریه
29  علیرضا رفیعی 458  1399/08/12 1  مطالبه مهریه
30  علی نوروزی 443 1392/05/14 1  الزام خوانده دعوی به تحویل مورد معامله
31  امیر عباسی 425   1391/12/20 2  رفع تصرف عدوانی
1393/03/21  طلاق
32  محسن سالاری 457  1390/09/07 4  اعسار
1393/03/21  صدور گواهی عدم امکان سازش
1393/05/13  مطالبه مهریه
1399/08/12  طلاق
33  علی اصغر مقدمی 446   1391/08/24 1  ابطال مبایعه نامه
34  ذوالفقار حیدری 512 1390/09/09 2  استرداد لاشه چک
1399/11/21   تایید و تنفیذ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ  78/5/7 تعاونی مسکن کفش آزادان
35  شهره قریب لو 488 1392/06/04 2  مطالبه مهریه
1393/06/30  مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترک
36  بهمن مافی 469 1394/03/24 1  طلاق توافقی
37  موحد حبیبی کوفلی 484 1392/02/14 3 اعسار از پرداخت نقدی مهریه
1393/06/12  مطالبه وجه
1399/09/15  اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی
38  مهدی حاجی حسینی 517 1390/08/10 3  مطالبه وجه
1393/08/08  مطالبه نفقه فرزند مشترک
 1399/08/18  صدور گواهی عدم سازش
39  رضا آذربایجانی 533  1393/08/15 1  خلع ید
40   محمد علی قدوسی لطف اباد 532 1392/02/24 1  طلاق
41  علیرضا خوبان 525 1393/08/11 1  تقسم ماترک
 1392/02/22 2  مطالبه مهریه و نفقه
1394/09/04  اثبات مالکیت و خلع ید
42  مهسا کیال 513 1390/10/11 2  طلاق
 1394/05/18  فسخ نکاح
43  امید بهروزی 516  1399/07/10 1  دفاع در موضوع فسخ نکاح
44  علی محمودی 536  1391/04/25 1  طلاق و نفقه
45  محمد مهدی نحوی 534 1390/05/09 4  اعسار
 1393/08/19  الزام به تحویل مبیع
1394/01/16  دستور فروش
 1399/08/18  طلاق
46  ساسان بابا 545 1392/02/28 2 طلاق از طرف زوجه
1393/08/22  الزام به تنظیثم سند و صدور دستور موقت
47  حسین محبی شیخلری 547 1390/10/14 2  طلاق – مهریه – نفقه- استرداد جهیزیه
1393/06/16  خلع ید و مطالبه اجرت المثل
48 میرسینا داوری 548  1390/10/17 2  طرح دادخواست الزام خوانده به تحویل اسناد و مدارک
1393/08/22  طلاق
49  سیروان هوشمندی 562 1392/03/12 1  تقسم ترکه
51  سید شهاب میر شفیعی 549 1391/02/23 3  طلاق
1391/04/17  طلاق
 1393/08/22  مطالبه وجه
52 علی نبیئی 570 1392/08/06 4  مطالبه مهریه و نفقه
1392/10/04  طلاق
1394/09/22  رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت
1399/09/24  مطالبه نفقه فرزندان
53  غلامرضا عظیمی 592 1394/06/18 1  مطالبه مهریه و نفقه
54  بهروز ملا عباسی 588 1394/05/03 1  الزام به انجام تعهد
55  علی اصغر شجاعی 587 1392/03/09 2  فروش ملک مشاع
1393/11/07  تقسیط و اعسار
56  رضا  قنبری 626 1390/01/24 2 اثبات واقعه زوجیت
1393/10/06  الزام خوانده به پرداخت بهای روز زمین
57  آفشید خوشنویس 625 1391/09/01 2  الزام به تنظیم سند رسمی
1393/10/03  مطالبه مهریه
58  مریم حدادی 612 1390/02/07 2  طلاق
1393/09/05  تقسیم ترکه – تنفیذ مبایعه نامه
59  علی عسگر اسکندری 610 1392/02/28 2  اعسار از محکوم به
1393/08/27  تقسیم ماترک
60 اکبر غفوری 598   1391/08/08 3  مطالبه دیه
 1394/09/08  مطالبه وجه مابقی ثمن معامله
1395/05/25  طلاق
61  فریده آل بویه 632 1392/03/21 2  استرداد جهیزیه
1393/11/28  ابطال گزارش اصلاحی
62  علی براتلو 664 1392/08/06 2  طلاق توافقی
1394/02/09  مطالبه نفقه
63  علیرضا میر سجادی 678 1392/03/21 2  مطالبه وجه
1393/12/20  مشارکت در ساخت
64  رحیم معروفی 663  1390/07/26 2  استرداد لاشه چک
1393/12/11  مطالبه خسارت
65  جمشید عظیمی 683 1391/05/25 2  تجدید نظرخواهی از دادنامه 9109972810200
 1393/12/23  مطالبه نفقه
66  امیر کاتبی 691 1390/09/05 2  مطالبه وجه
1394/01/17  تحویل مبیع
67  محمد زارعی 687  1390/10/04 1  طلاق
68  محمد نسخه چی 686  1390/01/18 1  مطالبه مهریه و نفقه
69  احمد بابازاده تیلی 688 1394/01/16 3   تحویل مبیع
1394/01/18  تخلیه و تحویل مغازه
1399/10/03  استرداد مال
70  زهرا حاجی 684 1390/01/23 4  طلاق
1390/03/10  طلاق
1390/12/08 طلاق – مطالبه مهریه و نفقه و استرداد جهیزیه
1391/04/06  صدور گواهی عدم امکان سازش
71  علی رضا جاهد 710 1392/03/22 2  مطالبه مهریه
1394/01/24  مطالبه وجه
72 اسلام رجبعلی 707 1390/12/04 1 برقراری مستمری
سید جعفر موسوی 695 1394/06/04 1  طلاق توافقی
سید مهدی پرپینچی 694 1390/10/28 2  مطالبه وجه
1394/06/02  اعسار
73  سیده نجمه پور نیک قلب 703 1390/12/08 3  اعسار
 1394/01/22  مطالبه مهریه
1399/10/07  طلاق
74 زرین تاج ذاکری نرگس آباد 701 1390/05/20 2 اصلاح شناسنامه
1394/01/18  تقسیم ترکه
75  علی امینی 722 1390/02/04 2 مطالبه نفقه خود و فرزند و مهریه
1394/02/03  اعسار و ملاقات با فرزند
76  سید رضا فاطمی 723 1390/02/28 2   اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی
1394/02/27  درخواست مطالبه سهم الارث و حقوق قانونی زوجه
77   مهدی شاه محمدی 725 1390 /02/13 2  الزام به تنظیم سند
1394/03/02  تقسیم ترکه
78  آمنه پزدانی 721 1391/03/03 1  مطالبه نفقه فرزند و مهریه خود
79 ماندانا اسلامی 726 1392/03/30 3  تقاضای طلاق
1394/03/09  مطالبه مهریه
1399/11/01  طلاق توافقی
80  محمد امینی 719 1392/03/27 1  طلاق
81  سپیده نجف آبادی 729 1391/06/28 2  تقسیم ترکه
 1392/04/04  مطالبه وجه
82 زهرا درویش 728 1398/11/12 1  مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به میزان 3 سهم و 3 دانگ از خودرو
83  مهین میرزاعلی محمدی 737 1392/04/05 2  صدور گواهی عدم امکان سازش
1394/03/23  الزام به تنظیم سند رسمی
84  امیر افشار نجفی 735 1390/03/22 3  فسخ معامله
1394/03/11  تقسیم ماترک
1399/11/02  پیگیری پرونده محجور در دیوان عدالت اداری به منظور برقراری حقوق و مستمری پدر مرحومش
85 محمد قهرمانی 755 1390/02/20 2  اعاده دادرسی
1394/03/27  الزام به تحویل مبیع
86  پریسا قاسمی 750 1391/12/20 2  مهریه و نفقه
1394/08/19  طلاق توافقی
87  مهنوش پاک نیا 752 1390/01/23 3  مطالبه مهریه و نفقه
1390/06/08  طلاق
1394/10/26  الزام به تنظیم قرار داد سرقفلی مغازه
88 باقر خواجه حق وردی 753 1393/09/25 2 الزام به تنظیم سند رسمی ومطالبه خسارت
1394/03/27 عدم امکان سازش
89 مریم محمد پور 748 1392/05/28 1 مطالبه سهم الارث
90 کیارش معتقدی 754 1394/09/04 1 ابطال تقسیم نامه ما ترک
91 عیدی غیاثوند محمد خانی 782 1394/01/16 1  تقسیم ماترک
 الهام کاکاوند 777 1390/10/11 3 مطالبه نفقه فرزند
1391/02/24  مطالبه مهریه
1395/01/29 الزام به اخذ پایان کار و عدم خلافی
92  ابوالحسن رسولخانی 776 1390/05/10 2  تقاضای توقف عملیات اجرایی
1394/03/31  ابطال سند
93 صمد شکوری 773 1390/03/10 3  دریافت حقوق همسر
1390/07/06  مطالبه نفقه ایام گذشته و اجازه ملاقات طفل
1392/02/24 دادخواست فوت فرضی
94  عباس محمدی 763 1390/12/06 3  مطالبه وجه
1391/05/25  استرداد اموال
1399/12/06  صدور گواهی عدم امکان سازش
95  مهدی رحمانی 846 1392/05/07 2  مطالبه وجه
1394/04/15  صودر گواهی عدم امکان سازش
96  ارسلان آرایشگر گز افرودی 835 1390/11/12 1  مطالبه نفقه
97  حسن رضا محمدی 834 1390/12/15 2  طلاق
1394/04/15  مطالبه نفقه فرزند مشترک
98 مریم صمدی مقدم 826 1395/08/09 1  ابطال معامله فضولی
99  مجتبی نجفی عرب 866 1390/05/18 1  تقاضای ابطال سند رسمی
100  مجتبی گنجه ها 858 1391/06/12 1 گواهی عدم امکان سازش
101 کاوه کاکاوند 851 1390/02/12 2 مطالبه وجه  و نفقه
1399/07/10 مطالبه وجه چک
102 مرتضی ایمانی رحیم لو 877 1390/09/20 1 مطالبه وجه
103  زهرا یوسف معمار 872 1390/11/11 2  مطالبه مهریه
1394/04/16  ابطال توافق تقسیم ملک مشاع
104  شادی رمضانی فر 874 1392/01/28 2  اعساز پرداخت محکوبه
1399/08/22 طلاق
105 علی کشاورز قدیمی 878 1390/02/08 2 مطالبه مهریه و نفقه
1395/09/01 الزام به تنظیم سند رسمی ومطالبه خسارت
106 محمد علی معصومی 929 1392/04/23 2 الزام به تنظیم سند
1394/04/22 مطالبه سهم الارث و حقوق قانونی زوجه
107 لیدا باحجاب 925 1394/10/06 1 طلاق
108 طیبه لشگری 924 1392/04/11 2 صدور گواهی عدم امکان سازش
1394/06/02 طلاق از سوی زوج
109 حسن میرزا محمدی 916 1391/02/24 1 تقسیم ترکه
110 رویا وریانی 915 1390/05/12 2 مطالبه مهریه – نفقه – استرداد جهیزیه
1394/05/07 الزام به ایفاء تعهد
111  امجد معتمدی 950 1390/06/19 2 طلاق
1391/04/20 مطالبه دیه
112 محمد تقی صالحی 849 1390/06/28 2 طلاق
1394/04/15 تقسیم ترکه
113 مهرنوش کیال 947 1390/07/11 2 طلاق – مطالبه نفقه و مهریه
1391/05/08 طلاق
114 مجید علی محمدی 957 1391/01/21 1 خلع ید و رفع تصرف
115 اکرم کلهر 987 1390/06/05 2 طلاق و مطالبه مهریه
1396/04/14 مطالبه مهریه
116 پژمان برقی مستان آباد 986 1393/10/25 2 مطالبه مهریه
1397/11/06 مطالبه وجه چک
117 شقایق بهشتی 990 1391/02/03 1 مطالبه نفقه
118 مهری آئینه چی 991 1390/02/27 2 تقاضای غبن معامله
1390/06/06 طلاق – مهریه
119 فریدون هادیپور نجار کلا 993 1393/11/04 1 مطالبه وجه چک
120 ولی جلالی 992 1393/011/04 2 مطالبه مهریه
1399/03/19 مطالبه وجه و خسارت تاخیر در پرداخت
121 مجتبی عبداله زاده 1001 1390/10/04 2 مطالبه خسارت ناشی از نقص مبیع
1399/11/21 تایید و تنفیذ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 78/5/7 تعاونی مسکن کفش آزادان
122  بهروز فارسی 1000 1391/05/17 1  الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی
123 مهناز سرخوش افشار 997 1390/07/03 1 مطالبه نفقه
124 علیرضا مافی 995 1399/06/10 1 طلاق به درخواست زو جه
125 انسیه مطیعی 1009 1390/08/08 2 طلاق و نفقه
1391/04/20 طلاق
126 مرضیه پاسبان سرمزده 1008 1394/02/03 1 مطالبه نفقه فرزند
127 مهسا قربانی 1007 1390/10/15 2 طلاق – مهریه
1396/02/04 مطالبه وجه
128 زهرا عطاری 1005 1390/09/12 2 حضانت
1391/06/04 گواهی عدم امکان سازش
129 مریم مرتضایی 1003 1390/02/13 1 طلاق
130 شادی احمدی 1011 1390/08/08 2 ایفای تعهد دائر بر اعطا وکالت نسبت به یکباب آپارتمان مورد معامله
1391/06/19 طلاق
131 مهدی قربانی فالیزانی 1014 1390/08/15 1 مطالبه نفقه
132 مسعود نایب زاده 1016 1390/04/19 2 فروش مال مشاع
1394/06/10 طلاق
133 نجیبه یعقوبی 1032 1390/10/17 1 مطالبه نفقه فرزند و خود
134 فاطمه در افشانی 1034 1392/05/22 1 اثبات بیع و تنظیم سند رسمی
135 رضا جمشیدزاده لرده 1030 1390/02/03 2 الزام به تنظیم سند رسمی
1391/03/10 مطالبه وجه و نقض دادنامه  بدوی
136 بهرامعلی چگینی 1033 1390/02/01 6 ابطال سند
1390/06/01 مطالبه زمینهای تملکی از اداره راه
1392/02/11 فسخ قرار داد سال 1380 به علت عدم تحقق شروط قرار داد
1392/11/12 طلاق
1393/03/24 طلاق
1394/02/20 اعسار از پرداخت نقدی مهریه
137 زهرا صالحی 1042 1390/01/22 1 مطالبه نفقه و مهریه
138 سیما علی زاده 1047 1391/04/12 2 تنصیف
1393/01/25 مطالبه نفقه و مجوز ازدواج
139 اعظم رحیمی حاجی بابا 1044 1393/11/12 2 طلاق
1398/01/018 مطالبه وجه
140 سیده زهرا حسینی 1054 1390/03/29 2 مطالبه خسارات قرار دادی
1390/09/12 مطالبه وجه
141 فاطمه سروری 1048 1391/08/06 1 طلاق
142 سمیه ترکمنی 1052 1390/04/11 1 طلاق
143 لیلا پیر هادی 1051 1398/11/05 1 تقسیم ترکه
144 مهدی مرادی مجد 1058 1390/04/08 1 تقسیم ترکه
145 فتحعلی سلیمانپور 1062 1390/12/15 2 مطالبه نفقه خود و فرزندان و طلاق
1395/08/16 مطالبه وجه خسارت
146 سید علی اکبرنائینی 1056 1393/11/21 1 تحویل مبیع
147 اکبر آریا فرد 1059 1394/02/03 1 مطالبه نفقه
148 محمد رحمانی 1060 1393/08/21 1 مطالبه سهم الارث – مطالبه هزینه های انجام شده
149 رقیه عباسیان پور 1072 1390/09/28 2 اثبات مالکیت
1392/06/04 مطالبه مهریه
150 مهدی اسماعیلی 1071 1390/01/30 2 حصانت
1397/12/19 تحویل و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان
151 لادن عباسی 1070 1391/05/02 1 طلاق
152 مرتضی اعرابی 1069 1390/02/18 2 مطالبه مهریه
1394/02/13 طلاق
153 سید محسن خطیبی قمی 1066 1391/01/21 2 طلاق – نفقه – حضانت طفل
1391/07/22 مطالبه وجه چک
154 مرتضی رحیمیان آزاد 1076 1390/02/27 2 خلع ید و مطالبه اجرت المثل
1391/06/25 دستور فروش ملک مشاعی
155 بهزاد فخیمی 1074 1391/08/07 1 خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف
156 عزیزه برزگر الویردلی 1073 1392/10/01 1 طلاق
157 سیده مهناز جامعی 1079 1393/01/28 1 مطالبه مهریه
158 ندا کلجه 1082 1391/02/19 1 تقسیط دوباره مهریه
159 سارا امامی کوپایی 1081 1391/10/17 2 خلع ید و رفع تصرف
1395/11/19 طلاق
160  عذرا زارعی 1089 1390/09/05 3 طلاق
1391/07/01 طلاق
1391/09/14  اعسار از پرداخت محکوم به
161 مریم شفیعی 1092 1391/06/25 1 طلاق
162 فریبا رضایی 1091 1391/01/23 1 طلاق و مهریه
163 مهسا مشاطان 1084 1391/07/20 1 طلاق
164 حمید مرتضوی 1087 1391/10/30 1 مطالبه مهریه و نفقه
165 محمد احمدی 1086 1394/04/14 1 مطالبه نفقه و الزام به تمکین
166 حمیدرضا حاجی سید جوادی 1097 1391/05/25 1 گواهی عدم امکان سازش
167 زهرا سبزی 1099 1390/01/15 1 طلاق
168 بهروز عبادی گنبد 1101 1390/02/05 3 مطالبه وجه
1394/04/23 مطالبه مهریه
1399/09/22 طلاق توافقی
169 مهدی شاه حیدری پور 1100 1391/11/01 1 مطالبه نفقه فرزند
170 سید جواد آرموتی 1118 1399/06/25 1 دفاع از پرونده کلاسه 9900242 ش 2 دادگاه عمومی و حقوقی آبیک
171 محمد مهدی اعرابی 1120 1390/04/22 1 مطالبه مهریه
172 الهه آرام 1124 1390/06/02 2 طلاق
1396/12/20 طلاق
173 حمیدرضا اسماعیلی 1119 1393/07/27 1 مطالبه وجه
174 مریم صفایی 1131 1390/01/20 1 طلاق
175 سمانه مشیری 1127 1390/03/17 1 طلاق – مطالبه مهریه
176 پریسا قنبری حبیب 1130 1390/04/29 1 مطالبه نفقه
177 منا فیروزی 1125 1390/01/17 3 طلاق و مطالبه نفقه
1392/05/26 صدور حکم بر بی اعتباری استشهادیه محلی
1393/04/15 مطالبه خسارت
178 داود اینانلو 1135 1390/03/30 2 مطالبه مهریه
1391/07/30 طلاق
179 راضیه تقی پور 1136 1390/01/24 1 طلاق
180 ثریا اصغری خاتونی 1138 1390/03/22 1 طلاق استرداد جهیزیه
181 زهرا بهرامی 1134 1390/01/24 2 طلاق – مهریه – نفقه
1399/1224 تجدید نظر خواهی از دادنامه مطالبه وجه و اعسار از هزینه دادرسی
182 بهناز صبوری راد 1137 1390/02/03 1 طلاق
183 امیر حسین عباسی 1133 1390/04/18 1 اعسار و تقسیط
184 زهرا اکبر شاهی 1132 1390/01/29 1 طلاق
185 مرضیه حناساوی 1141 1390/02/19 1 طلاق
186 زهرا سراجان 1139 1393/08/03 1 ابطال سند
187 زهرا نوری ملامحله 1142 1390/03/28 1 مطالبه مهریه
188 مرجان سررشته داری 1140 1390/04/22 1 طلاق و مطالبه مهریه
189 حسن حسنی 1146 1393/09/17 1 مطالبه وجه
190 مریم آقابیگی ها 1152 1391/11/26 1 طلاق
عباسعلی خدابنده لو 1150 1390/06/28 2 تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث
1394/11/11 طلاق
193 سعید بوکانیان 1147 1392/10/17 2 تقسیم و فروش مال مشاع غیر قابل افراز
1398/12/03 تمکین
194 علی طاهرخانی 1148 1390/06/06 2 مطالبه بهاء زمین
1391/7/04 صدور دستور موقت و الزام به تسویه حساب جهت انجام تشریفات تنظیم سند رسمی
195 هوشنگ دینی فسقندیس 1149 1390/05/04 2 مطالبه وجه
1396/10/20 مطالبه وجه ثمن معامله
196 نسرین دل نگیز 1158 1392/04/15 1 مطالبه اجرت المثل
197 میثم چگینی 1156 1391/08/06 1 اعسار و تقسیط مهریه
198 زهرا حسین زاده قره کانلو 1154 1391/12/02 1  طلاق غیابی
199 امین آقانوریان 1160 1392/04/23 1 دعوی نصب قیم قانونی
200 ابوذر بختیاری 1157 1391/03/24 1 مطالبه وجه
201 سیما علیجانی 1159 1390/12/17 1 مطالبه نفقه
202 فاطمه خلیلی 1155 1391/12/16 2 طلاق
1397/03/06 طلاق
203 عبدا… خمسه 1167 1393/07/16 2 مطالبه سهم الارث
1398/06/23 ورشکستگی
204 زهرا شکیبانیا 1166 1393/10/08 1 اعاده دادرسی
205 سید فلاح امینی 1165 1391/04/03 2 طلاق و نفقه
1395/04/01 ابطال معامله و مطالبه ثمن و خسارت
206 فخرالدین شکری 1162 1391/04/17 1 نفقه
207 حمید یاوری 1163 1391/07/09 4 تمکین
1393/02/21 خلع ید
1394/07/08 مطالبه مهریه و نفقه
1398/09/17 اعتراض شخص ثالث اجرایی
208 شایسته رشوند 1164 1392/06/04 1 مطالبه خسارت
209 هانیه آذر کیوان 1264 1398/11/16 1 طلاق
210 محسن ملائی 1170 1390/06/28 3 فسخ وکالتنامه
1391/06/15 ابطال تقسیم نامه
1393/11/25 مطالبه مهریه
211 علی زمان سلگی 1171 1392/10/17 2 تنفیذ وصیت نامه
1397/01/21 مطالبه اموال
212 محبوبه جعفرزادگان 1173 1395/12/21 1 اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین
213 صابر حاج سید جوادی 1174 1392/12/06 1 تمکین
214 میترا پزشکی 1175 1393/10/14 1 تحویل مبیع
215 داود خان زاده 1176 1392/12/27 1 اصلاح و تغییر سن در شناسنامه
216 زکیه کریمی اسکابنی 1177 1393/10/16 1 طلاق
217 احسان ا… قنبری 1181 1393/03/24 2 مطالبه مهریه
1395/10/19 تعدیل اقساط مهریه
سوده خوشه گیر 1179 1394/06/02 1 اعسار نسبت به پرداخت مهریه زوجه
218 هادی حقیقی 1192 1393/04/21 1 مطالبه مهریه
219 نسیم مرادی 1189 1393/04/11 2 تنفیذ وصیت نامه
1393/10/07 صدور گواهی عدم امکان سازش
220 داور مهدوی 1188 1393/04/01 1 مطالبه وجه
221 طاهره سبزیکار 1187 1393/03/24 1 اثبات مالکیت
222 طاهره شیاسی 1193 1393/04/21 1 مطالبه نفقه
223 زهرا داودی 1194 1393/04/21 1 مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترک
224 ولی اله تنهایی 1196 1393/05/21 1 مطالبه مهریه و نفقه
225 سمیرا درویشی 1200 1393/09/01 1 طلاق
226  یوسف دهقاندار 1202 1393/09/05 2 طلاق
1393/10/18 تنفیذ وصیت نامه
227 مرضیه رحیم زاده زمانی 1206 1398/11/12 1 خوانده در دعوی طلاق
228 مهدی جلوخانی 1213 1393/11/16 1 طلاق
229 سارا سیف 1214 1392/10/17 1 تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه اعسار
230 علی اکبر لشگری 1219 1392/01/27 1 تعقیب عملیات اجرایی
231 کریم جوادی 1215 1392/03/04 2 فسخ معامله
1393/02/03 مطالبه نفقه
232 ابراهیم ثابتی 1216 1395/08/06 2 مطالبه دیه
1397/09/11 طلاق و مهریه  و پرونده های کیفری ترک انفاق ، ضرب و جرح عمدی
233 ولی ناصری 1217 1392/12/27 1 طلاق
234 معصومه طاهری 1221 1394/09/09 1 تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث
235 مهدی کیایی 1224 1394/05/07 1 مطالبه نفقه
236 سمیرا آریا سرشت 1225 1393/04/29 2 مطالبه نفقه و مهریه
1397/02/19 طلاق
237 مریم رجبی فرد 1226 1394/06/12 1 صدور حکم بر اعسار و تقسیط محکوم به
238 گیتی رحمنی 1227 1396/07/25 2 طلاق
1394/10/26 ابطال سند مالکیت
239 احمدرضا حسین وردی 1229 1393/04/29 1 مطالبه مهریه
240 سعید فرجی 1230 1394/09/04 2 شکایت
1398/06/03 خوانده مطالبه خسارت
241 محمد حبیبی برسری 1232 1395/01/31 2 طلاق
1398/02/28 طلاق
242 حامد قجر 1235 1394/11/06 3 تصرف و مسدود نمودن راه عمومی
1397/08/02 طلاق
1395/11/10 مطالبه مهریه
243 روح ا…. قموشی رامندی 1243 1399/04/30 1 طلاق به درخواست زوجه و حضانت فرزندان
244 محمد رفیعی آتانی 1236 1396/05/17 1 رفع تصرف عدوانی
245 فرنوش اسدالهی 1238 1394/10/06 1 طلاق
246 اسماعیل کشاورز صفیئی 1239 1398/11/30 1 مطالبه  وجه
247  زهره زینالی 1248 1398/05/30 1 طلاق
248 رسول آقاکاشی 1252 1396/04/26 1 طلاق
249 حسینرضی کلایه 1275 1396/02/20 1 مطالبه مهریه
250 حسین خدابنده 1277 1396/02/04 2 طلاق
1398/08/28 مطالبه وجه سفته و مطالبه وجه چک
251 علیرضا شاه مراد زاده 1278 1397/05/30 2 طلاق
1392/10/19 اعسار از محکوم به در مرحله تجدید نظر خواهی
252 علی لامعی رامندی 1280 1394/09/22 1 الزام با ایفای تعهد ، مطالبه وجه و الزام به تنظیم سند رسمی
253 غلامحسین مهرعلیان 1282 1392/11/06 1 مطالبه مهریه و طلاق
254 حبیب اله کرمی گلباغی 1283 1394/06/02 1 مطالبه وجه
255 رحیم افشار 1284 1394/06/31 2 طلاق
1399/02/28 مطالبه مهریه و نفقه
256 علی کمالی 1285 1393/10/16 1 طلاق توافقی
257 صدیقه درگاهی 1287 1398/03/18 2 تعدیل تقسیط محکوم به
1399/05/14 استرداد خودرو
258 آیدا صمدیان 1290 1394/09/26 1 مطالبه نفقه
259 مصطفی فرجیها 1290 1394/10/14 1 اعسار
260 زهرا حاجیان 1292 1394/12/05 1 فسخ معامله و استرداد ثمن
261 مریم کشاورز عمندی 1293 1394/11/06 1 مطالبه خسارت وارد به ملکو رفع مزاحمت
262 سعید صبوری 1295 1396/02/04 2 الزام به ایفای تعهدو پرداخت ثمن معامله
1397/08/26 طلاق توافقی
263 محمد صالح عرب زاده 1296 1398/11/17 1 طلاق
264 اعظم هژیر کشاورز 1299 1399/07/15 1 تقسیم ترکه
265 حشمت پایدار 1300 1396/06/15 2 بطلان معامله و بی اعتباری مبایعه نامه و استرداد ثمن
1397/09/05 طلاق
266 سید مهدی حسینی 1308 1394/11/19 1  اعسار نسبت به مهریه زوجه
267 وحید اسکندری 1314 1395/11/10 1 طلاق
268 رئوفه چگینی 1324 1397/07/24 2 مطالبه وجه
1398/07/15 مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترک
269 الناز سلیمی 1328 1398/06/09 1 اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی
270 مهسا رمضانی 1331 1398/07/15 1 طلاق
271 سیما شریفی نوروزی 1335 1395/02/18 1 طلاق
272 حسن یعقوبی الموتی 1336 1394/12/05 1 فسخ معامله و استرداد ثمن
273 شهاب میر آقاپور 1341 1397/09/06 1 اعسار
274 نسرین مقدس زاده 1350 1393/10/25 1 تایید تنفیذ
275 بقیت اله باقری 1351 1393/06/10 1 رفع تصرف عدوانی
276 سید بهنام الموتی 1353 1394/04/22 1 طلاق
277 علی زر آبادی پور 1354 1399/05/19 1 طلاق
278 سعید بهرام خانی 1356 1393/11/02 1 ملاقات فرزند
279 محمد ابراهیم قموشی 1357 1396/04/12 1 الزام به پرداخت سود دوران مشارکت
280 سعید چگینی 1360 1397/05/15 2 تعدیل تقسیط مهریه
1398/06/10 الزام به تمکین
281 علی زارعی 1362 1399/06/15 1 گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج
282 ابوالفضل حیدری 1364 1396/05/09 1 طلاق
283 شهریار ربیعی 1367 1397/12/19 1 طلاق
284 مجید شفایی 1374 1399/07/10 1 مطاله نفقه
285 انیس پاک نهاد 1381 1395/05/25 1 مطالبه مهریه
286 راحله نوری 1386 1398/07/15 1 طلاق
287 مهناز شیرازی حاجی میری ها 1378 1398/09/16 1 طلاق
288 مریم ضیاء آبادی 1392 1396/05/24 1 رفع تصرف عدوانی
289 سولناز قمری 1394 1399/04/30 1 تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث
290 شاهپور باجلان 1396 1395/03/25 1 خلع ید
291 سمانه ذبیحی 1397 1399/07/28 1 تقسیم ترکه
292 ستاره خانبان 1401 1396/06/05 1 مطالبه مهریه
293 حسین احمدی 1412 1395/06/10 1 مطالبه وجه
294 مصطفی علی نیا مقدم 1422 1396/05/17 1 بعنوان خوانده دعوی مطروحه در شعب 4 حقوقی قزوین
295 تانیا محمدی 1419 1395/06/28 1 مطالبه مهریه
296 سودابه غفوری 1418 1398/11/05 1 طلاق
297 مهدی پروین بازاری 1416 1397/02/20 1 الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارت و تاخیر در انجام تعهد
298 غزل فاروقی 1463 1398/11/03 1 طلاق
299 محمود رضا ذاکرین 1459 1398/07/30 1 مطالبه وجه بابت ضمانت
300 نسرین خدابنده لو 1464 1398/08/28 1 طلاق
301 سید جمال موسوی دژکام 1451 1396/06/05 1 رفع تصرف
302 سکینه امینی 1462 1396/03/16 1 طلاق توافقی
303 علی خانی 1465 1397/12/21 1 طلاق
304 ماندانا بابایی 1461 1396/02/30 1 مطالبه مهریه
305 غلامرضا آزادی 1441 1399/07/10 1 مطالبه خسارت
306 ثریا کشاورز یوسفی 1444 1396/03/16 1 طلاق توافقی
307 آرش جهانی 1449 1398/03/28 1 مطالبه خسارت
308 مریم طهرانی ها 1470 1398/06/23 2  اعسار
1399/06/29  طلاق
309  شیوا ابراهیمی سرایی 1467  1398/11/03 2  مطالبه نفقه معوقه و آینده
1399/11/01  طلاق
310  زهرا عبداله پور 1471  1395/05/25 2  استرداد ثمن و مطالبه خسارت
 1398/02/28  مطالبه نفقه
311  محمد بهراد فتحی 1480 1399/04/14 1  طلاق
312 سید میثم ارسنی 1490  1397/10/24 1  تقسیم ماترک
313 حسین مافی 1482 1397/10/30 1  تقسیط مهریه
314  رضا رمضانی 1481  1395/10/15 1  مهریه
315 فاطمه کلاهدوزها 1487 1395/08/06 1 مهریه
316  فهیمه راحتلویی 1496 1398/03/11 1 طلاق
317 معصومه چگینی 1498 1398/11/05 1  طلاق
318 مجید علی مددی 1499 1397/10/24 1  طلاق
319  سعید محمدی 1491 1395/07/13 1  مطالبه مهریه
320 زهرا مرآتی 1504 1395/12/22 1  الزام به تمکین
321 سعید یوسفلی 1506 1398/02/28 1 طلاق
322 سمیه بهرام خانی 1509 1398/02/28 2  الزام به ارائه حساب ایام تصدی وکالت
1398/11/05  طلاق
324  فریدون رفیع پور 1515 1395/10/15 1 مطالبه دیه
325  رضا نجفی 1519  1396/06/11 2  طلاق
1399/07/10  طلاق
326  حسین داودی 1525 1399/06/20 1  طلاق
327  سعید نایبی 1526  1398/11/12 2  طلاق
1399/07/01  نفقه
328  حمیده کاظمی 1527  1398/11/05 1  تعدیل تقسیط
329  مریم لامعی رامندی 1528 1398/11/03 1  طلاق
330 وحید ایمانی رحیم لو 1531 1399/04/14 1  ابطال قرار داد
331  زهرا باقری الموتی 1532 1399/10/16 1  طلاق
332  محسن موحدی زاده 1512  1398/11/05 1  الزام به تنظیم سند رسمی
333 سحر محمد بیگی سلخوری 1560 1396/10/20 1  مطالبه وجه
334 توحید رضایی 1562 1399/04/04 1  طلاق توافقی
335 علی حسنی 1570 1399/10/27 1  طلاق
336 معصومه اهنگریان 1576 1397/05/24 3  مطالبه نفقه
1398/09/05  مطالبه نفقه و استرداد جهیزیه
1399/06/10  استرداد جهیزیه و مطالبه خسارت دادرسی
337 بیژن رستم خانی 1578 1399/06/25 1  طلاق
338 حسن قاسمی 1574 1399/06/20 1  طلاق
339 نازنین کاکاوند 1589 1398/05/08 1 خوانده در دعوای طلاق
340 سید حسن چگینی شاد 1588 1398/05/15 1 طلاق
341  مریم فرد 1592 1397/05/10 1  طلاق
342 محبوبه فرجی 1595 1398/03/11 1 طلاق
343 محمد افشار مقدم زنجانی 1598 1397/05/10 2 طلاق
1398/02/24 اعسار
344  زهرا حق شناس 1609 1398/06/11 1 خوانده در پرونده مطالبه نفقه
345 سونا محمدی 1614 1397/05/10 1 طلاق
346 میترا یارکه سلخوری 1618 1398/05/08 1  مطالبه وجه
347 لیلا رحمنی 1617 1397/09/26 1 طلاق
348 علی کیا دوست 1657 1398/05/20 1  الزام به تنظیم سند رسمی
349 مریم جمالی 880 1393/03/24 1 مطالبه نفقه
350 مصطفی کشاورز کلهر 886 1390/08/10 1 فسخ نکاح
351 مسعود شربیانی 909 1390/07/26 1 طلاق
352 نجیمه مرندی 897 1391/04/17 1 طلاق
353 سوری کبیری 901 1390/05/05 3 طلاق
1391/05/05 گواهی انحصار وراثت و تقسیم ماترک
1393/08/05 تخریب عمدی
354 علیرضا ذوالفقاری نژاد 908 1390/10/11 2 اعتراض به رای اداره کار
1394/04/22 مطالبه خسارت
355 محمد باقری 913 1390/05/12 2 واخواهی
1391/09/01 ابطال به تنظیم سندرسمی
356 فاطمه علی محمدی 1017 1392/06/27 1 طلاق
357 شبنم آزادروش 1018 1391/07/17 1 الزام به ثبت نکاح، نفقه فرزندان و طلاق
358 بهاره کاکاوند 1019 1393/05/21 1 مطالبه مهریه و نفقه
359 سپیده وکیلی 1020 1395/07/10 1 مطالبه مهریه
360 کمال رضایی نیارکی 1022 1390/09/13 2 اثبات مالکیت نسبت به مال غیر منقول
1399/11/21 الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ صورتجلسه تفکیکی
361 خدیجه کمالی 1023 1393/11/14 1 مطالبه وجه چک
362 الهام ایمنی کاشانی 1024 1392/08/14 3 مطالبه وجه
1396/07/25 طلاق
1399/07/22 مطالبه وجه
363 امین اعموئی موشنگانی 1026 1391/02/12 1 مطالبه خسارت
364 علیرضا آقاکاشی 1028 1390/08/23 1 مطالبه وجه
365 امیر  شیرخانلو 784 99/05/25 1 اثبات اقاله بیع
366 زهرا رحمانی 786 93/09/25 2 استرداد مدارک
94/04/09 مطالبه وجه چک
367 پریوش شایگان سلطانپور 794 90/07/26 3 مطالبه مهریه
91/09/01 مطالبه مهریه و نفقه
95/09/29 مطالبه مهریه
368 زینب مجابی 804 91/05/11 2 مطالبه نفقه
95/09/14 مطالبه به خسارت عدم انجام تعهد
389 فروغ پزشکی 818 96/03/25 2 طلاق
98/12/08 اعلام وکالت و تجدید نظرخواهی
390 سولماز ولی زاده 917 92/04/10 1 طلاق زوجه
391 مهناز عبدی 816 93/09/10 1 اثبات مالکیت
392 مرضیه آئینه چی 813 90/04/12 2 طلاق
91/03/03 تمکین
393 الهام اسدی 814 90/04/15 3 طلاق و مطالبه مهریه
94/04/10 عدم امکان سازش
96/08/17 مطالبه مهریه
394 علی شکری 979 90/12/04 3 مطالبه مهریه- نفقه – طلاق تقسیم مال مشترک
99/02/24 رفع توقیف از منزل مسکونی
99/03/18 اعتراض به دادنامه شماره 9909970903500398
395 غلامرضا عمران شریفیان 973 90/03/28 2 تایید و تنفیذ قولنامه
91/07/15 درخواست عدم رعایت نظامات دولتی و بی احتیاطی در امر پزشکی
396 فرشید سرفراز 960 90/09/06 2 الزام به تنظیم سند رسمی
91/05/08 مطالبه وجه
397 سیده حوریه موسوی انگورانی 976 93/07/28 1 مطالبه مهریه
398 زینب باباخانیاه 978 93/11/04 1 مطالبه مهریه
399 قهرمان غنیمتی 984 98/11/12 1 استرداد جهیزیه
400 مرضیه الموتیان 982 90/05/19 3 استرداد جهیزیه و طلاق
91/05/08 مطالبه مهریه و طلاق
96/10/12 اعسار
401 زینب کلهر 980 90/06/13 1 مطالبه مهریه و نفقه و طلاق
402 سید محمد حسینی 985 90/09/20 1 طلاق
403 مهدی رشوند 983 96/02/12 1 مطالبه قیمت روز روی زمین تملک شده
404 فاطمه سیمیاری 1103 90/07/05 2 مطالبه نفقه و مهریه
96/04/31 طلاق
405 سعید صالحی 1107 90/04/21 1 تنفیذ وصیت نامه
406 پژمان قدیری 1104 92/10/15 1 مطالبه نفقه اقارب
407 فرانک فیض اللهی 1105 91/09/20 1 تهدید و توهین
408 مهناز ماله میر چگینی 1109 90/02/19 1 طلاق
409 میثم مهدوی شنقی 1110 90/02/13 2 مهریه
94/11/11 مطالبه نفقه و الزام به تهیه مسکن
410 فاطمه کریمی اسکابنی 1113 90/01/30 1 طلاق
411 سینا محلوجی 1115 90/01/22 1 مطالبه مهریه
412 مهدی حسینی 1111 90/02/10 1 مطالبه مهریه و نفقه و طلاق
413 زهرا اسدی 1266 99/05/20 2 عدم امکان سازش
414 علی نصیری 1265 98/02/09 1 رسیدگی
415 خدیجه حیدری 1169 91/04/03 2 طلاق
416 96/12/12 مطالبه وجه
417 مرتضی نظری 1268 98/07/17 1 اثبات بیع و الزام به تنظیم سند
418 ابوالفضل بابایی 1263 96/10/06 1 احراز وقوع بیع نامه عادی
419 فریبا غنوی 1256 99/04/04 1 مطالبه وجه
420 علیرضا پیری 1255 97/08/02 1 طلاق
421 مهناز ادیبان 1254 96/02/04 1 مطالبه مهریه
422 ریحانه جشیوند 1262 96/06/15 1 مطالبه نفقه
423 زهرا قربانی 1260 96/04/26 1 تقسیم ماترک
424 رامین میرزایی 1258 99/07/09 1 تجدید نظرخواهی از دادنامه تعدیل اقساط
425 محمد طایفه زرکش 1434 99/04/05 1 طلاق توافقی
426 علی نبی 1425 99/06/19 1 مطالبه نفقه
427 حمزه بغدادی 1433 99/04/14 1 طلاق توافقی
428 نرگس کیائی 1427 98/07/30 1 مطالبه اجرت المثل دوران تصرف
429 کمال رضایی نیارکی 1022 1399/11/21 1  تایید تنفیذ صورت جلسه هئیت مدیره مورخ 78/5/7 تعاونی مسکن کفش آزادان
430  مصطفی عبدالکریمی 1520 1399/12/27 1  مطالبه ارش معامله