آگهی اختبار سال 1399

به اطلاع کلیه کارآموزان محترمی که واجد شرایط شرکت در اختبار ۱۳۹۸ می باشند، می رساند پیرو مصوبه مورخ 23 اردیبهشت ماه 1399 کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین تاریخ برگزاری اختبار کتبی و شفاهی به شرح زیر تعیین گردید.

 

برنامه برگزاری اختبار کتبی:

  • روز سه شنبه مورخ 31 تیر ماه 1399 درسهای حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
  • روز چهارشنبه مورخ 1 مرداد ماه 1399 درسهای حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
  • روز پنجشنبه مورخ 2 مرداد ماه 1399 درسهای حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی

 

برنامه برگزاری اختبار شفاهی:

  • روز سه شنبه مورخ 7 مرداد ماه 1399 درسهای حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
  • روز چهارشنبه مورخ 8 مرداد ماه 1399 درسهای حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
  • روز پنجشنبه مورخ 9 مرداد ماه 1399 درسهای حقوق تجارت، حقوق ثبت و امور حسبی