آگهی اختبار سال ۱۳۹۹

به اطلاع کلیه کارآموزان محترمی که واجد شرایط شرکت در اختبار ۱۳۹۸ می باشند، می رساند پیرو مصوبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین تاریخ برگزاری اختبار کتبی و شفاهی به شرح زیر تعیین گردید.

 

برنامه برگزاری اختبار کتبی:

  • روز سه شنبه مورخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ درسهای حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
  • روز چهارشنبه مورخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ درسهای حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
  • روز پنجشنبه مورخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ درسهای حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی

 

برنامه برگزاری اختبار شفاهی:

  • روز سه شنبه مورخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ درسهای حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
  • روز چهارشنبه مورخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ درسهای حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
  • روز پنجشنبه مورخ ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ درسهای حقوق تجارت، حقوق ثبت و امور حسبی

نظرات بسته شده است.