آگهی اختبار 1397

به اطلاع کلیه کارآموزان وکالت که تکالیف آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و متعاقباً اعلام خواهد شد می رساند، زمان و مکان برگزاری اختبار کتبی اسفند ماه سال 1397 به شرح ذیل می باشد:

 

زمـان عنـوان درس ساعت برگـزاری
سه شنبه

7/12/1397

1- حقوق مدنی (استفاد از قانون آزاد می باشد)

2- آئین دادرسی مدنی (استفاد از قانون آزاد می باشد)

8:30 صبح

10:30صبح

چهارجشنبه

8/12/1397

1- حقوق جزا (استفاد از قانون آزاد می باشد)

2- آئین دادرسی کیفری (استفاد از قانون آزاد می باشد)

8:30 صبح

10:30 صبح

پنجشنبه

9/12/1397

1- حقوق تجارت (استفاد از قانون آزاد می باشد)                                       

2- حقوق ثبت  (استفاد از قانون آزاد می باشد)

3- امورحسبی

8:30 صبح

10:30 صبح

 

1- همراه آوردن موبايل ممنوع بوده و كشف آن تقلب محسوب مي شود.

2-  توصیه می شود نیم ساعت قبل از امتحان در حوزه امتحان حضور یابند.

3-  محل برگزاری: قزوین، مجتمع ادارات نواب، بلوار مالیات، جنب اداره صنعت و معدن، دانشگاه علامه قزوینی .

4- هزینه شرکت در اختبار مبلغ 6،500،000 ریال می باشد. جهت پرداخت کلیک فرمایید

5-  به منظور شرکت در اختبار لازم است تا 4 اسفند ماه 1397 وجه مربوطه را پرداخت فرمایید

 

ضمناً به اطلاع می رساند کتاب قانون جهت دروس فوق الذکر توسط کانون وکلای دادگستری قزوین ارائه خواهد شد

 

کمیسیـون کارآمـوزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین