آگهی اعلام نامزدی عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

از کلیه وکلای محترم واجد شرایط قانونی که داوطلب عضویت در هیات مدیره هستند دعوت به عمل می آید که مراتب نامزدی خود را از تاریخ 11 دی ماه تا 25 دی ماه 1399 از طریق درگاه الکترونیکی کانون و یا کتباً به واحد دبیرخانه کانون اعلام نمایند.

تاریخ انتخابات روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1400 در محل کانون تعیین گردیده است و بدیهی است ملاک سنوات قانونی همین تاریخ می باشد.

با توجه به بیماری کرونا برگزاری انتخابات در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1400 منوط به تایید مقامات ذی صلاح قانونی خواهد بود.

 

نشانی درگاه الکترونیکی کانون: my.qazvinbar.org

 

هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین