آگهی برگزاری انتخاب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)

نظر به اینکه در اجرای ماده 23 اساسنامه اسکودا جلسه آتی هیأت عمومی اسکودا به طور فوق‌العاده برای انتخاب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون محترم وکلای دادگستری مرکز در تهران برگزار خواهد شد، در اجرای تصمیم هیأت عمومی و ماده 26 آیین ‌کار اسکودا از داوطلبان احراز این سمت تقاضا می‌شود درخواست کتبی خود را همراه با تصویر صفحات دوم و سوم پروانه وکالت و صفحه‌ای که در آن آخرین تمدید پروانه درج شده‌است، به دفتر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، خیابان هفدهم، شماره 20، طبقه سوم، کدپستی 1513833815 از طریق پست سفارشی پیشتاز ارسال فرمایند.
نکات قابل توجه:
1 ـ به موجب بند ب ماده 9 اساسنامه اسکودا، داوطلبان باید دارای حداقل 8 سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری باشند.
2 ـ به موجب ماده 22 اساسنامه اسکودا، رئیس می تواند از خارج از هیأت عمومی اسکودا و هیأت‌های مدیره کانون‌های عضو انتخاب شود.
3 ـ داوطلبان محترم در تقاضای خود خلاصه‌ای از سوابق علمی و حرفه‌ای و اجتماعی خود را مرقوم فرمایند.
4 ـ مهلت ارسال تقاضا، یک ماه از تاریخ درج آگهی در روزنامه است. در عین حال کانون‌های محترم نیز مراتب را به‌نحو مقتضی به اعضای خود اعلام خواهند فرمود.
5 ـ در پایان مهلت و پس از بررسی مدارک ارسالی و نیز سوابق داوطلبان و تأیید آن در شورای اجرایی، مشخصات داوطلبان به همه کانون‌های عضو اعلام خواهد شد تا مورد امعان نظر اعضای محترم هیأت‌های مدیره قرار گیرد.
تبصره: پس از انقضای مهلت ثبت نام، در صورت وصول تقاضای جدید، اتحادیه تکلیفی در ارسال شرح حال (رزومه) این‌گونه داوطلبان نخواهد داشت.
6 ـ درخواست باید به امضاء شخص داوطلب برسد و انجام این امر به نیابت قابل قبول نیست.

نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
علی پزشکی

 

روزنامه شرق مورخ 1399/07/06