آگهی تحلیف 1396

كانون وكلاي دادگستري استان قزوين ضمن عرض تبريك و تهنيت به كارآموزان وكالت  پذيرفته شده در اختبار بهمن ماه 1396 و با آرزوی توفيق روز افزون به اطلاع مي رساند:

 

 • حق عضويت و تمديد پروانه تا آخر آبان ماه 1397 : مبلغ 3،000،000 ريال به شماره حساب 0106181401009 بانك ملي شعبه چهارراه خيام.
 • هزينه امور رفاهي و ورزشي : 2،000،000 ريال به شماره حساب 0106181401009 بانك ملي شعبه چهارراه خيام .
 • هزينه خدمات الكترونيكي وكلا : 2،000،000 ريال به شماره حساب 0106181401009 بانك ملي شعبه چهارراه خيام .
 • هزينه كارت شناسايي،گواهينامه،وكالتنامه : 3،700،000 ريال به شماره حساب 0106181401009 بانك ملي شعبه چهارراه خيام
 • هزينه هاي مراسم تحليف و پذيرائي (شامل هدايا ، تصويربرداري ، عكسبرداري ، استيج ،موسيقي و پذيرايي) ‌: 4،300،000 ريال به شماره حساب 0106181401009 بانك ملي شعبه چهارراه خيام.
 • هزينه مهمان (همراه) هر نفر 500،000 ريال (جهت همراهان كارت ميهمان صادر مي گردد) به شماره حساب 0106181401009 بانك ملي شعبه چهارراخيام.

جمع كل هزينه هاي مربوط به كانون به غير از هزينه همراه 15،000،000 ريال كه واريز در يك فيش بلا مانع مي باشد.

 • ابطال تمبر مالياتي : پروانه وكالت 8،000،000 ريال به شماره حساب 0205351105000 با نك ملي شعبه چهارراه خيام جهت واريز به حساب دادگستري
 • تسویه صندوق حمایت : مراجعه به واحد صندوق حمايت و اخذ مفاصا حساب

تذكر:

 • ارائه مفاصا حساب صندوق حمایت الزامی می باشد.
 • مهلت ارائه مدارك براي جلوگيري از تأخير مراسم تحليف تا تاريخ 30 بهمن 1396 مي باشد.
 • امكان پرداخت از طريق دستگاه كارتخوان در واحد حسابداري كانون فراهم مي باشد.