آگهی تحلیف 1398

كانون وكلاي دادگستري استان قزوين ضمن عرض تبريك و تهنيت به كارآموزان وكالت  پذيرفته شده در اختبار اسفند ماه 1397 و با آرزوی توفيق روز افزون، مبالغ قابل پرداخت برای تشکیل مراسم تحلیف 1398 را به اطلاع مي رساند:

  • حق عضويت و تمديد پروانه تا آخر آبان ماه 1398 : مبلغ 3،500،000 ريال به شماره حساب 2138051466 بانك تجارت شعبه خيام شمالی.
  • هزينه امور رفاهي و ورزشي : 2،000،000 ريال به شماره حساب 2138051466 بانك تجارت شعبه خيام شمالی .
  • هزينه كارت شناسايي،گواهينامه، پروانه و وكالتنامه : 5،700،000 ريال به شماره حساب 2138051466 بانك تجارت شعبه خيام شمالی.
  • هزينه هاي مراسم تحليف و پذيرایی(شامل هدایا،تصویربرداری، عکسبرداری، استیج، موسیقی و پذیرایی): 4،800،000 ريال به شماره حساب 2138051466 بانك تجارت شعبه خيام شمالی.
  • هزينه مهمان(همراه) هر نفر 700،000 ريال (جهت همراهان كارت مهمان صادر مي گردد) به شماره حساب 2138051466 بانك تجارت شعبه خيام شمالی.
  • جمع کل هزینه های مربوط به کانون غیر از هزینه همراه 16،000،000 ريال ریال که واریز در یک فیش بلامانع می باشد.
  • تسویه صندوق حمایت: مراجعه به واحد صندوق حمایت و اخذ مفاصا حساب.

تذكر:

  • ارائه مفاصا حساب صندوق حمایت الزامی می باشد.
  • مهلت ارائه مدارك براي جلوگيري از تأخير مراسم تحليف تا تاريخ 27 اسفند 1397 مي باشد.
  • امکان پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری کانون فراهم می باشد.