آگهی ویژه پذیرفته شدگان سهمیه آزاد در آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹

 

ضمن عرض تبریک و آرزوی بهروزی، بدینوسیله از پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان قزوین که اسامی ایشان قبلًا در سایت کانون اعلام گردیده است دعوت بعمل می آید از روز شنبه مورخ 27 شهریور ماه ۱400 لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱ مهر ماه ۱400 با مراجعه به سامانه الکترونیکی مربوطه نسبت به تکمیل فرم و ارسال مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اقدام فرمایند.
لازم بذکر است قبل از ثبت نام میبایست وجه مربوطه نیز از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی زیر و یا واریز به حساب بانکی کانون وکلای دادگستری استان قزوین نزد بانک تجارت شعبه خیام شمالی قزوین به شماره 2۱۳۸0۵۱4۶۶ پرداخت گردد.

فیش واریزی مبلغ 15،000،000 ریال صرفاً به منظور تشکیل پرونده به حساب 2۱۳۸0۵۱4۶۶ بانک تجارت شعبه خیام شمالی و یا از طریق شماره کارت 7966 – 0623 – 8370 – 5859

مدارک لازم:
۱– تصویر اسکن از تمام صفحات شناسنامه
2- تصویر اسکن از مدرک تحصیلی یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل
۳ – تصویر اسکن از کارت ملی
4- تصویر اسکن از کارت پایان خدمت وظیفه عمومی برا ی آقایان
۵- عکس پرسنلی با زمینه سفید و تمام رخ 4*۳
6- تصویر رسید واریز وجه ثبت نام از طریق حواله بانکی، کارت به کارت یا واریز اینترنتی

بارگذاری تمامی موارد فوق بصورت فایل اسکن شده با کیفیت مناسب و خوانا ضمن انجام پروسه ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه مربوطه الزامی می‌باشد.

جهت ورود به سامانه ثبت نام پذیرفته شدگان در آزمون ورودی کارآموز ی وکالت ۱400 کلیک نمایید.

نشانی سامانه:
cs.qazvinbar.org

برنامه زمانبندی جهت احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکر ( 1) : برابر ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳7۶ بازه زمانی تکمیل پرونده قبول شدگان و صدور پروانه کارآموزی آنان، ظرف شش ماه از تاریخ برگزاری آزمون تعیین گردیده است )) پذیرفته شدگان مکلف به تکمیل پرونده خود جهت صدور پروانه کارآموزی از جمله مدارک اولیه، ارائه پاسخ استعلامات میباشند و پروانه کارآموزی نیز از طرف کانون صادر خواهد گردید و کسانی که در این مدت اعلام شده اقدام به تکمیل مدارک ننمایند قبولی نامبردگان کان لم یکن تلقی می گردد.

تذکر(2) : استعلامات مورد لزوم از طریق دفتر کانون انجام می گردد.