آگهی اعلام داوطلبی در انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

بسمه تعالی

آگهی اعلام داوطلبی در انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین:

با عنایت به آغاز مراحل برگزاری دهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین و در راستای اختیارات حاصله از مقررات ماده 13 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1400دعوت میگردد:
کلیه وکلای محترم واجد شرایط که داوطلب عضویت در هیأت مدیره هستند، از روز پنجشنبه اول دی ماه 1401 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 15 دی ماه 1401 درخواست خود را بر اساس مقررات آیین نامه اجرایی سال 1400 در درگاه الکترونیکی کانون بارگذاری و یا حضوری به دبیرخانه کانون تحویل نمایند .
شایان ذکر است: ملاک سنوات مورد لزوم و میزان سن برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره، تاریخ انتخابات می باشد. بر اساس ماده 15 آیین نامه موصوف زمان و مکان انتخابات متعاقباً اعلام خواهد شد. داوطلبان محترم واجد شرایط به پایگاه اطلاع رسانی کانون مراجعه و از مقررات آئین نامه اجرایی موصوف مطلع گردند .

هیأت نظارت بر انتخابات دهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

 

نشانی درگاه الکترونیکی کانون وکلای دادگستری استان قزوین:

https://my.qazvinbar.org