اختبار کتبی 1395 کانون وکلای دادگستری استان قزوین به روایت تصویر

مطابق مصوبه کمیسیون محترم کارآموزی و اختبار در روزهای 23، 24 و 25 تیر ماه 1395 تعداد 58 نفر از کارآموزانی که تکالیف دوران کارآموزی خود را به پایان رسانیده و تمامی موارد موجود در شرح وظایف خود را آنگونه که مورد تایید اعضای کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری قزوین میباشد انجام داده بودند موفق به شرکت آزمون اختبار شدند.

این آزمون در محل دانشکده زبان و ادبیات پارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار گردید و تمامی کارآموزان علی رغم گرمی هوا و استرس و اضطراب ناشی از جو امتحان سه روز سخت و اسان را همراه با خاطره های ماندگار در زندگی کاری خود سپری نمودند.

خاطره هایی که همگی با امید به شیرین بودن آنها و در نهایت نائل آمدن به شغل والای وکالت رقم میخورد.

در ادامه میتوانید تصاویری منتخب از این سه روز را مشاهده فرمائید.


Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slide