ارائه خدمات توليد و چاپ کتاب در انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی قزوین

پیرو نامه شماره ص/0211/65/482 سازمان جهاد دانشگاهی قزوین در خصوص اعلام آمادگی انتشارات این سازمان برای دریافت سفارش و چاپ کتب، همکاران محترم میتوانند در صورت نیاز به بهره مندی از خدمات چاپ از طریق اعلام شده در تصویر نامه زیر اقدام فرمایند.