ارایه خدمات دندان پزشکی با تسهیلات و تخفیف ویژه به اعضای کانون

پیرو تفاهم بعمل آمده با شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی بنیان سلامت و نماینده این شرکت در استان قزوین همکاران متقاضی استفاده از تسهیلات و تخفیفات ویژه برای خدمات دندانپزشکی میتوانند با تماس با دفتر نمایندگی شرکت و عضویت در این طرح از این تسهیلات بهره مند گردند.

تصاویر جزییات طرح ها و خدمات قابل استفاده و شرایط ثبت نام به همراه اطلاعات تماس شرکت در تصاویر پیوست تقدیم میگردد.شماره های تماس:

02833339401

09127874894

09914456115