ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اعضای محترم در محل کانون

به اطلاع همکاران وکیل و کارآموزان محترم می­رساند از روز شنبه مورخ 1398/03/18 امکان ثبت الکترونیکی اظهارنامه و دریافت شناسه قبض پرداخت مانده مالیات، رفع اشکالات مربوط به ثبت اظهارنامه و خدمات الکترونیکی مشابه در محل کانون وکلای دادگستری استان قزوین فراهم می­باشد.

متقاضیان می­توانند از تاریخ مذکور، همه روزه به جز ایام تعطیل و در ساعات اداری به واحد انفورماتیک مراجعه نمایند.


موارد قابل توجه قبل از اقدام جهت ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی:

 

آیین نامه اجرایی شماره 230761 تاریخ 4/12/1394 موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات های مستقیم شماره 200/98/505 تاریخ 98/3/8