استعلام از اداره حقوقی قوه قضائیه + پاسخ

پیرو استعلام این کانون با نامه شماره ۸۱۱۳۰۴۹ مورخ ۹۹/۱۰/۳ از اداره حقوقی قوه قضائیه در ادامه توجه شما را به پاسخ این استعلام جلب مینماییم.


نظرات بسته شده است.