بیانیه پایانی چهل و هفتمین نشست هیأت عمومی اسکودا – ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

بیانیه پایانی چهل و هفتمین نشست هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – ۱۴۰۱/۰۹/۰۳