اطلاعیه برگزاری اختبار سال 1396

به اطلاع کلیه کارآموزان وکالت که تکالیف آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و متعاقباً اعلام خواهد شد می رساند، زمان و مکان برگزاری آزمون کتبی اختبار بهمن ماه سال 1396 به شرح ذیل می باشد:

 

زمـان عنـوان درس ساعت برگـزاری
سه شنبه

10 بهمن 1396

1- آئین دادرسی مدنی(استفاده از قانون آزاد  می باشد)

2- حقوق مدنی(استفاده از قانون آزاد  می باشد)

10:30 – 8:30 صبح

12:30 – 10:30 صبح

چهارشنبه

11 بهمن 1396

1- حقوق جزا(استفاده از قانون آزاد  می باشد)

2- آئین دادرسی کیفری(استفاده از قانون آزاد  می باشد)

10:30 – 8:30 صبح

12:30 – 10:30 صبح

پنجشنبه

12 بهمن 1396

1- حقوق تجارت(استفاده از قانون آزاد  می باشد)

2- حقوق ثبت  و امورحسبی

10:30 – 8:30 صبح

12:30 – 10:30 صبح

 


اختبار شفاهی نیز در روزهای 17، 18 و 19 بهمن ماه 1396 برگزار خواهد شد


  1. همراه آوردن موبايل ممنوع بوده و كشف آن تقلب محسوب مي شود.
  2. توصیه می شود نیم ساعت قبل از امتحان در حوزه امتحان حضور یابند.
  3. هزینه شرکت در اختبار مبلغ 3،500،000 ریال می باشد.( شماره حساب 0106181401009 بانک ملی شعبه چهارراه خیام قزوین ) فیش قابل فاکس به شماره 33240360-028 بوده و زمان تحویل کارت ضروری است اصل فیش را تحویل حسابداری نمایید.
  4. به منظور شرکت در اختبار لازم است  تا 4 بهمن 1396 به کمیسیون کارآموزی مراجعه و نسبت به تودیع هزینه برگزاری اختبار و تحویل يك قطعه عکس به منظور صدور کارت شرکت در اختبار اقدام نمایند.

 

ضمناً به اطلاع می رساند کتاب قانون جهت دروس فوق الذکر توسط کانون وکلای دادگستری قزوین ارائه خواهد شد.

 

 

کمیسیـون کارآمـوزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین