اطلاعیه: تعطیلی کانون در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه 1400

با توجه به تصمیم هیأت دولت مبنی بر تعطیلی ادارات، به اطلاع اعضای فرهیخته و مراجعین محترم میرساند؛ کانون وکلای دادگستری استان قزوین در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه 1400 تعطیل خواهد بود.