اطلاعیه تعطیلی کانون در روز شنبه مورخ ۱۷ اسفند ۹۸

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد استانی قرارگاه مدیریتی بیماری کرونا به منظور حفظ و تامین ارتقاء سطح سلامت شاغلین و تمهیدات لازم جهت ساماندهی حضور و فعالیت کارکنان، مقرر گردید بخش اداری کانون در روز شنبه مورخ ۱۷ اسفند ماه ۹۸ تعطیل گردد.

نظرات بسته شده است.