اطلاعیه تعطیلی کانون در روز شنبه مورخ ۱۷ اسفند 98

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد استانی قرارگاه مدیریتی بیماری کرونا به منظور حفظ و تامین ارتقاء سطح سلامت شاغلین و تمهیدات لازم جهت ساماندهی حضور و فعالیت کارکنان، مقرر گردید بخش اداری کانون در روز شنبه مورخ ۱۷ اسفند ماه 98 تعطیل گردد.