اطلاعیه: تکمیل ثبت نام پذیرفته شدگان در آزمون ورودی کارآموزان وکالت

بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1396 کانون وکلای دادگستری قزوین می رساند، جهت پیشنهاد محل اشتغال پس از کارآموزی به ترتیب زیر در ساعات تعیین شده در محل کانون حضور بهم رسانند.بدیهی است در صورت عدم حضور در ساعت و روزهای معین شده، کانون بر اساس ضوابط اقدام به تعیین محل اشتغال پس از کارآموزی(وکالت) خواهد نمود.

 

ردیف نام نام خانوادگی رتبه قبولی روز حضور تاریخ حضور ساعت حضور
1 سید حسن چگینی شاد 1 شنبه 97/3/19 8-8/15
2 نازنین کاکاوند 2 شنبه 97/3/19 8/16-8/30
3 سمیه قربان پورتجن گوکه 3 شنبه 97/3/19 8/31-8/45
4 فاطمه اسدی 4 شنبه 97/3/19 8/46-9
5 مریم فرد 5 شنبه 97/3/19 9/1-9/15
6 علی سرفرانی 6 شنبه 97/3/19 9/16-9/30
7 امیر طاهرخانی 7 شنبه 97/3/19 9/31-9/45
8 محبوبه فرجی 8 شنبه 97/3/19 9/46-10
9 مهسا حاج فتحعلی ها 9 شنبه 97/3/19 10/1-10/15
10 بیتا غلامی 10 شنبه 97/3/19 10/16-10/30
11 محمد افشار مقدم زنجانی 11 شنبه 97/3/19 10/31-10/45
12 محمد رستمی 12 شنبه 97/3/19 10/46-11
13 خشایار انتظاریان 13 شنبه 97/3/19 11/1-11/15
14 علیرضا پیرهادی 14 شنبه 97/3/19 11/16-11/30
15 محمد آذربایجانی 15 شنبه 97/3/19 11/31-11/45
16 مرضیه نطاق بافکر 16 شنبه 97/3/19 11/46-12
17 محمد مهدی صبوری 17 شنبه 97/3/19 12/1-12/15
18 صابر زارع افشار 18 شنبه 97/3/19 12/16-12/30
19 عباس اسمعلی سینکی 19 شنبه 97/3/19 12/31-12/45
20 کیومرث کاکاوند 19 شنبه 97/3/19 12/46-13
21 فرامرز محمدی 21 شنبه 97/3/19 13/1-13/15
22 زهرا حق شناس 22 شنبه 97/3/19 13/16-13/30
23 شیما رحمانی فرد 23 شنبه 97/3/19 13/31-13/45
24 مهدی مافی 24 شنبه 97/3/19 13/45-14
25 عطیه جهان بخشی 25 یکشنبه 97/3/20 8-8/15
26 زیبا ارشدشرفه 26 یکشنبه 97/3/20 8/16-8/30
27 سونا محمدی 27 یکشنبه 97/3/20 8/31-8/45
28 حمید محمدخانلو 28 یکشنبه 97/3/20 8/46-9
29 میلاد پارسیا 29 یکشنبه 97/3/20 9/1-9/15
30 لیلا رحمنی 30 یکشنبه 97/3/20 9/16-9/30
31 میترا یارکه سلخوری 30 یکشنبه 97/3/20 9/31-9/45
32 دل آرام آرامی 32 یکشنبه 97/3/20 9/46-10
33 فاطمه شهسواری 33 یکشنبه 97/3/20 10/1-10/15
34 جعفر کشاورز رضایی 34 یکشنبه 97/3/20 10/16-10/30
35 معین الدین ناطقی 35 یکشنبه 97/3/20 10/31-10/45
36 نسرین ملکی 36 یکشنبه 97/3/20 10/46-11
37 بهاره رحمانی 37 یکشنبه 97/3/20 11/1-11/15
38 محمود اسلامی 38 یکشنبه 97/3/20 11/16-11/30
39 پریسا زمان دار 39 یکشنبه 97/3/20 11/31-11/45
40 مهدی عشق پور 40 یکشنبه 97/3/20 11/46-12
41 زهراسادات حاجی میرصادقی 41 یکشنبه 97/3/20 12/1-12/15
42 محمد کشاورز نجفی 42 یکشنبه 97/3/20 12/16-12/30
43 بهرام عبادپور 42 یکشنبه 97/3/20 12/31-12/45
44 علیرضا مرادیان زه آب 44 یکشنبه 97/3/20 12/46-13
45 حميد مرادي 45 یکشنبه 97/3/20 13/1-13/15
46 رضا تقوايي پور 46 یکشنبه 97/3/20 13/16-13/30
47 هما حدادتوكلي 47 یکشنبه 97/3/20 13/31-13/45
48 حميد كرمي گلباغي 48 یکشنبه 97/3/20 13/45-14
49 فاطمه رضائي 49 دوشنبه 97/3/21 8-8/15
50 مجيد حيدري 50 دوشنبه 97/3/21 8/16-8/30
51 حمیده ترکمن 4 سهمیه دوشنبه 97/3/21 8/31-8/45
52 نوید یونسی 6 سهمیه دوشنبه 97/3/21 8/46-9
53 کریم مجتبوی 9 سهمیه دوشنبه 97/3/21 9/1-9/15
54 پریسا ثقفی 10 سهمیه دوشنبه 97/3/21 9/16-9/30
55 آذر نجفی 12 سهمیه دوشنبه 97/3/21 9/31-9/45
56 میلاد خمسه 13 سهمیه دوشنبه 97/3/21 9/46-10