اطلاعیه درخصوص دریافت وام از صندوق حمایت

آقای وحید خواجه حق وردی – عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین:

گزارش اعطای تسهیلات بانکی به وکلای دادگستری استان قزوین؛
پیرو مذاکرات بعمل آمده از جانب هیات مدیره کانون با صندوق حمایت از وکلا و بانک ملی استان قزوین در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به وکلای محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین در قالب وام 200 میلیون تومانی در راستای اجرای بدون تبعیض و شائبه این تسهیلات حسب تصمیم هیات مدیره و تفویض اختیار به اینجانب به عنوان مسئول هماهنگی و اجرای امر، تصمیم بر انجام قرعه کشی به جهت اولویت بندی و انتخاب عادلانه و شفاف از بین همکاران متقاضی به تاریخ 1402/09/11 در محل کانون بعمل آمد و نتایج آن متعاقبا از طریق درگاه های ارتباطی به سمع و نظر همکاران خواهد رسید.