اطلاعیه در خصوص جریمه کانون وکلای دادگستری استان قزوین توسط کمیسیون ماده صد شهرداری

باسمه‌تعالی
حضور همکاران ارجمند و فرهیخته

با عرض سلام و ادب

احتراماً پیرو نامه شماره۸۱۳۲۳۴۷مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ به پیوست ۲برگ در خصوص جریمه کانون وکلای دادگستری استان قزوین توسط کمیسیون ماده صد موارد ذیل به استحضار می‌رساند:
1- کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری قزوین بدون حضور نماینده‌ای از کانون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ کانون وکلای قزوین را به مبلغ ۴۲،۴۵۵،۹۵۴،۰۰۰ ریال به شرح رأی پیوستی محکوم که در مهلت قانونی ده روز به رأی مذکور اعتراض می‌گردد.
2- ازآنجائی‌که بخشی از رأی صادره موجبات تضییع حقوق کانون وکلا را فراهم و اساساً پرداخت این میزان بدهی از بودجه کانون در حال حاضر و در آینده نیز خارج از توان می باشد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و النهایه با پیگیری‌های مستمر و تلاش تعدادی از همکاران محترم، النهایه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بخشی از رأی کمیسیون بدوی نقض و جریمه به مبلغ ۲۶،۹۲۳،۰۸۸،۰۰۰ ریال کاهش پیدا نموده است.
لازم به توضیح است در خصوص سایر موارد تخلف مندرج در رای با تکمیل مدارک و مستندات اقدامات لازم قانونی در مهلت مقرر در دوان محترم عدالت اداری صورت خواهد پذیرفت.

با احترام
محمدمهدی نحوی
ریاست کانون وکلای دادگستری استان قزوین