اطلاعیه شرکت در اختبار بهمن ماه سال 1395

اسامی افرادی که دوره کارآموزی آنان به پایان رسیده و مورد تأیید کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین قرار گرفته است  به شرح ذیل  جهت شرکت در اختبار1395 اعلام می گردد .

هزینه شرکت در اختبار مبلغ 3،500،000 ریال می باشد.( شماره حساب 0106181401009 بانک ملی شعبه چهارراه خیام قزوین ) فیش قابل فاکس به شماره 33240360-028 بوده و زمان تحویل کارت ضروری است اصل فیش را تحویل حسابداری نمایید. (پرداخت به صورت دستگاه پز نیز امکان پذیر میباشد.)

 کارآموزان محترم  به منظور شرکت در اختبار مقتضی است تا 2 بهمن 1395 به کمیسیون کارآموزی مراجعه و نسبت به تودیع هزینه برگزاری اختبار و تحویل يك قطعه عکس که نام و نام خانوادگی و شماره پروانه ، پشت آن درج گردیده ، به منظور صدور کارت شرکت در اختبار اقدام نمایند.

 

رديف شماره پروانه نام و نام خانوادگي رديف شماره پروانه نام و نام خانوادگي
1 1280 علی لامعی رامندی 14 1372 علی رودیانی
2 1348 نیاز عبدی 15 1374 مجید شفایی
3 1359 اویس حسنی دورودخانی 16 1375 یلدا قجرزاده
4 1360 سعید چگینی 17 1377 میلاد کیهانیان
5 1361 علی پناهی 18 1378 مهدی محمدزاده
6 1363 زهرا شعبانی 19 1379 سیده نرگس محسنی فرد
7 1364 ابوالفضل حیدری 20 1380 بهارک ادیب مرادی
8 1365 مریم روحنوازاریاتپه 21 1381 انیس پاک نهاد
9 1366 هدی منشی زاده 22 1382 کاوه منتظمی
10 1367 شهریار ربیعی 23 1383 محمدرضا چلمبری
11 1368 مریم فریدی لیلی 24 1384 سیدمهدی موسوی
12 1370 سهراب سلیم زاده 25 1385 ریحانه بهارلو
13 1371 محمدحسین محمدی 26 1386 راحله نوری

 

رديف شماره پروانه نام و نام خانوادگي رديف شماره پروانه نام و نام خانوادگي
27 1387 مهناز شیرازی حاجی میری ها 46 1411 بهار حیدری
28 1389 فاطمه باجلان 47 1412 حسین احمدی
29 1390 آزاده بروشک 48 1413 علی محسنی ماکلوانی
30 1391 امید ایزانلو 49 1414 الهام معصومی وشمه سرا
31 1392 مریم ضیاآبادی 50 1416 مهدی پروین بازاری
32 1393 معصومه رضی کاظمی 51 1418 سودابه غفوری
33 1394 سولناز قمری 52 1419 تانیا محمدی
34 1395 سجاد مولایی 53 1420 فاطمه غلامی
35 1396 شاهپور باجلان 54 1421 مهسا فانی
36 1397 سمانه ذبیحی 55 1422 مصطفی علی نیامقدم
37 1398 مهدیه نادری 56 1423 زینب ضابط پورکاری
38 1400 سید مرتضی میرسعیدقاضی 57 1424 احسان عباسی چقاگلانی
39 1401 ستاره خانبان 58 1425 علی نبی
40 1402 سعید عزیزی 59 1426 صادق عبادی موحد
41 1405 محمد خلیلیان 60 1427 نرگس کیائی
42 1406 شکوفه السادات حسینی پور 61 1428 حجت یوسفوند
43 1407 محمدحسین پرندوش 62 1429 میثم مختارزاده
44 1408 علی میرزایی 63 1430 مرتضی همتی کچایی
45 1410 سیده محدثه قاضی میرسعید 64 1431 فرزانه خوری

 

رديف شماره پروانه نام و نام خانوادگي رديف شماره پروانه نام و نام خانوادگي
65 1432 مهدی شهسواری 71 1456 اژدر ابراهیم خانی
66 1438 علیرضا لشگری 72    
67 1450 حمیدرضا رضایی کرماجانی 73    
68 1451 سیدجمال موسوی دژکام 74    
69 1453 منوچهر احمدی مجد 75    
70 1454 فاطمه صراف زاده 76    

                                                               

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین