اطلاعیه لغو برگزاری کارگاه آموزشی کارآموزان ورودی 1399

📣 به اطلاع میرساند مطابق اعلام کمیسیون محترم کارآموزی کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ چهارشنبه 21 تیرماه 1402 لغو گردید