اطلاعیه مهم در خصوص لغو مراجعات غیرضرور وکلای محترم دادگستری به مراجع قضایی

پیرو مراتب اعلام شده از سوی دادگستری در خصوص مراجعه مکرر و غیر ضرور وکلای محترم به دادگستری و به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت وکلای محترم دادگستری، قضات ارجمند و کارمندان خدوم مراجع قضایی از همکاران عزیز خواهشمند است از مراجعه غیرضروری و تجمع در مراجع قضایی اکیدا خودداری نموده و صرفا برای اموری که ضرورت دارند به واحد مربوطه مراجعه و پس از پایان کار، دادگستری را ترک نمایند و همچنین میتوانید با استفاده از خدمات مهیا شده در بستر درگاه های خدمات الکترونیک قضایی نسبت به انجام امور وکالتی خود اقدام فرمایند.