اطلاعیه های صندوق حمایت

به اطلاع شما همکار محترم میرساند، آخرین مهلت برای پرداخت فیش های سه ماهه سوم سال 1395 تا پایان آذر ماه میباشد.

ضمناً مطابق اعلام قبلی صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان در خصوص انتقال سوابق اعضاء به این صندوق نیز تا 15 اسفند ماه 1395 مهلت باقی است.

در ادامه نامه مربوط به انتقال سوابق قابل رویت است.