اطلاعیه هیئت نظارت در خصوص برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

1.زمان برگزاری انتخابات روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1400 از ساعت 8 تا 18 بعدازظهر میباشد

توجه: به لحاظ شرایط بحرانی کرونا، زمان انتخابات به هیچوجه تمدید نخواهد شد

2. برابر نامه ستاد کرونا و بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی، محل برگزاری انتخابات الزاماً قزوین، محل دائمی نمایشگاه انتهای بلوار شهید سردار سلیمانی(نوروزیان سابق) جنب ساختمان صدا و سیما و ضلع شمال غربی ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری استان قزوین میباشد.3. همراه داشتن پروانه وکالت دادگستری جهت اعطاء رأی ضروری است.

 

29 اردیبهشت ماه 1400

اعضای هیأت نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

سیدتقی حاجی سیدرضی

امیرارسلان غیاثوند

فرهاد بشردوست

آفشید خوشنویس