اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی آذر ماه 1401

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی آذر ماه 1401


گروه اول:

لیست کارآموزان گروه اول


گروه دوم:

لیست کارآموزان گروه دوم


*موضوع کارگاه آموزشی ۱۴۰۱/۹/22*

تعیین وجه التزام در تعهدات پولی محل اختلاف هست. در صورتجلسه ای قید گردیده در صورت تاخیر در پرداخت اصل وجه به مبلغ ۱ میلیارد ریال روزانه یک میلیون تومان خسارت تاخیر پرداخت گردد.

وکلای طرفین چه استدلالی در تایید وصول خسارت یا عدم آن می‌توانند بعمل آورند تا در دعوا پیروز شوند.

 


کارگاه آموزشی آذر ماه 1401

زمان: سه شنبه 22 آذر ماه
گروه اول از ساعت 8:30 الی 10
گروه دوم: از ساعت 10:30 الی 12

مکان: سالن اجتماعات (طبقه همکف) کانون وکلای دادگستری استان قزوین