اطلاعیه کمیسیون کارآموزی و اختبار – برنامه اختبار کتبی 1395

به اطلاع کلیه کارآموزان وکالت که تکالیف آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و متعاقبا اعلام خواهد شد می رساند، زمان برگزاری اختبار کتبی 1395 به شرح ذیل می باشد.

  • چهارشنبه 23 تیر – حقوق مدنی(8:30 الی 10 صبح) – آئین دادرسی مدنی(10:30 الی 12 ظهر) – استفاده از قانون آزاد میباشد
  • پنج شنبه 24 تیر – حقوق جزا(8:30 الی 10 صبح) – آئین دادرسی کیفری(10:30 الی 12 ظهر) – استفاده از قانون آزاد میباشد
  • جمعه 25 تیر – حقوق تجارت(8:30 الی 10 صبح)استفاده از قانون آزاد میباشد – حقوق ثبت و امور حسبی(10:30 الی 12 ظهر)

 


نکات مهم:

  1. همراه آوردن تلفن همراه ممنوع بوده و کشف آن تقلب محسوب میگردد
  2. توصیه میشود حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحان حضور یابند
  3. محل برگزاری :قزوین- بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (خیابان نوروزیان)- روبروی بانک ملت-نبش دانشگاه رجاء- مجتمع خوابگاه های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  4. هزینه شرکت در اختبار مبلغ 3،500،000 ریال می باشد.( شماره حساب 0106181401009 بانک ملی شعبه چهارراه خیام قزوین ) فیش قابل فاکس به شماره 33240360-028 بوده و زمان تحویل کارت ضروری است اصل فیش را تحویل حسابداری نمایید.
  5. محل برگزاری: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  6. به منظور شرکت در اختبار لازم است تا 15 تیر ماه به کمیسیون کارآموزی مراجعه و نسبت به تودیع هزینه برگزاری اختبار و تحویل یک قطعه عکس به منظور صدور کارت شرکت در اختبار اقدام نمایند
  7. کتاب قانون جهت دروس فوق الذکر توسط کانون وکلای دادگستری استان قزوین ارائه خواهد شد