اطلاعیه لغو تکالیف کارآموزان وکالت در مراجع قضایی طی اسفند ماه

پیرو هماهنگی بعمل آمده با مراجع قضایی استان و با توجه به شیوع ویروس کرونا و سرایت سریع و گسترده آن از طریق حضور افراد در اماکن عمومی که موجب مخاطرات بهداشتی جدی گردیده به منظور رعایت بهداشت و حفظ سلامت عمومی کارآموزان وکالت تا اطلاع ثانوی و بهبود شرایط نیازی به مراجعه حضوری در مراجع قضایی برای انجام تکالیف کارآموزی نداشته و می توانند تکالیف معوقه خود را صورت به صورت جبرانی در اردیبهشت ماه 99 انجام دهند.

لازم بذکر است مراجع قضایی در این مدت از پذیرش مراجعین معذور می باشند.