اطلاعیه کمیسیون کارآموزی و اختبار در خصوص تعویق اختبار اسفند ماه 1399

برابر مصوبه مورخ 12 بهمن ماه 1399 کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین به اطلاع کارآموزان محترم میرساند.

نظر به اینکه اکثریت قابل توجه کارآموزان به منظور مطالعه بیشتر و آمادگی زیادتر جهت شرکت در اختبار تقاضای تمدید اختبار اسفند 99 را کرده اند و به لحاظ موجه بودن این تقاضا و نظر به اینکه تعدادی از کارآموزان نیز در اسفند ماه پایان دوره خواهند داشت و به منظور امکان شرکت این کارآموزان در اختبار آتی و نظر به اینکه برخی از کارآموزان نیز درصدد شرکت در امتحان مقطع دکترا هستند و این امر مستلزم تمرکز در این امتحان هست بنا به مراتب مذکور کمیسیون مصوب کرده که اختبار نیمه اول اسفند به نیمه دوم فروردین ماه 1400 که متعاقبا تاریخ دقیق آن اعلام خواهد شد موکول می گردد

اکیدا تذکر داده می شود به هیچ وجه اختبار فروردین ماه 1400 تمدید نخواهد شد و اختبار در اواخر فروردین در صورت اجازه ستاد ملی کرونا برگزار خواهد شد.

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین