اطلاعیه کمیسیون کارآموزی و اختبار در خصوص اختبار فروردین ماه 1400

به تاریخ  1400/01/17 چهل و یکمین  جلسه کمیسیون کارآموزی و اختبار با حضور اعضای آن تشکیل و در مورد موضوعات ذیل با اکثریت آرا،  اتخاذ تصمیم گردید.

متعاقب اعتراض تلفنی مکرر و مصرانه تعدادی از کارآموزان غیر بومی با دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین و پیگیری های مستمر این عده جهت لغو کامل برگزاری اختبار و مذاکره دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان با کانون وکلای دادگستری استان قزوین مبنی بر صدور مجوز برگزاری اختبار صرفاً جهت کارآموزان بومی (داخل استان)، به اطلاع کارآموزان محترم می رساند اختبار حسب اطلاعیه قبلی در همان زمان و مکان با رعایت پروتکل های ستاد کرونا تحت نظارت و حضور نماینده مرکز بهداشت استان قزوین صرفاً در خصوص کارآموزان بومی برگزار می شود و اختبار کارآموزان غیر بومی که اسامی آنان ذیلاً اعلام میگردد تا اطلاع ثانوی به تعویق می افتد.

 

1-  امیر حمزه علیزاده محل سکونت تهران

2- فرشید رمضان زاده محل سکونت آذربایجان شرقی

3- عطیه عطاران محل سکونت تهران

4- سیامک رضائی نراقی محل سکونت تهران

5- امیر علی اسعدی محل سکونت کرمانشاه

7- فاطمه عالم زاده محل سکونت گیلان

8- خدیجه نجفی محل سکونت زنجان

9- مطهره سرپناه  سودکوهی محل سکونت گیلان

10- ندا نویدی محل سکونت خراسان

11- اسماعیل مهدی زاده محل سکونت تهران

12- بهزاد شهسواری محل سکونت کرج

13- نسرین محمدی محل سکونت کرج

14- علی شهریاری محل سکونت کرج

15- آنا رستکار محل سکونت اردبیل

16- رضا تقوائی پور محل سکونت نیشابور

17- محمد مهدی ملکی محل سکونت کرج

18- زهرا عالشی محل سکونت تبریز

19- مسعود ناظمی محل سکونت اصفهان

20- فرحناز امیری شادمهری محل سکونت خراسان

21- زهرا شکربیگی محل سکونت کرمانشاه

22-نازنین روح افزا محل سکونت ساوه

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین