اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کلاس و کارگاه مهر ماه 1401

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کلاس و کارگاه مهر ماه 1401


گروه اول


کارگاه آموزشی مهرماه-گروه1
ردیف پروانه نام نام خانوادگی ملاحظات
1 1837 محسن اماني وکیل فرضی
2 1838 انسیه طاهرخانی
3 1840 مهدي رحماني وکیل فرضی
4 1841 سيدابوالحسن حاجي سيدجوادي وکیل فرضی
5 1842 كيميا افشارقهرماني وکیل فرضی
6 1843 محمد قديري وکیل فرضی
7 1845 جواد صفري زاده
8 1846 مجيد مراقي وکیل فرضی
9 1847 حسین حسن زاده وکیل فرضی
10 1848 مجيد نعمتي وکیل فرضی
11 1849 سيدباقر موسوي محمدي وکیل فرضی
12 1850 صادق پروندي وکیل فرضی
13 1851 عليرضا حقيق وکیل فرضی
14 1852 مهرداد ابراهيم زاده وکیل فرضی
15 1853 محمدرضا شاعري وکیل فرضی
16 1857 ابوالفضل سازنده وکیل فرضی
17 1859 تن ناز كاكاوند وکیل فرضی
18 1862 فائزه خلجي وکیل فرضی
19 1863 سحر دلگرم وکیل فرضی
20 1864 احسان نوري وکیل فرضی
21 1908 کیان مهر رحمانی وکیل فرضی
22 1865 ميلاد كوهستاني كوران تركيه
23 1867 سجاد حسيني
24 1868 همايون تركاشوندجوزاني
25 1869 ابراهيم لشگري
26 1870 امين ميرزائي
27 1871 سميه كريمي
28 1872 مهناز حميدي
29 1873 موسي حسني
30 1874 جواد محمودخاني
31 1876 محمد حسين پوربوئيني
32 1909 فرشته چگینی
33 1879 مهدي موج باف قزويني
34 1880 علي رحمني وکیل فرضی
35 1882 روح الله مرادي وکیل فرضی
36 1913 عبداله بیگدلی وکیل فرضی
37 1886 زهرا حبیبی وکیل فرضی
38 1890 پانته آ پور سید رضا وکیل فرضی
39 1936 پروانه زیرک
40 1907 پروین حیاتی لشت نشائی
41 1708 محمد رضا ورسه
42 1943 محمد رحمانی
43 1881 محمد کریمیان زیارانی
44 1691 فاطمه سمیع زاده
45 1737 شهره رحمانی
46 2689 سعید آقائی
47 33755 وحید قاجاری
48 34296 آیدا نجار اقدم
49 33195 بهرنگ معروف خانیها
50 1949 حسن شیری
51 1723 سمانه گودرزی
زمان ساعت وکیل مربی موضوع وکلای فرضی
1401/7/20 8/30-10  صبح آقای مهدی یزدی پور دعاوی طاری سحر دلگرم -کیان مهر رحمانی

گروه دوم


کارگاه آموزشی مهر ماه – گروه 2
ردیف پروانه نام نام خانوادگی وضعیت حضور
1 1887 سميه مهديان فتح وکیل فرضی
2 1889 علي اميني وکیل فرضی
3 1891 علي قديري وکیل فرضی
4 1893 الناز پراور وکیل فرضی
5 1894 زهرا عابديني پلنگي وکیل فرضی
6 1895 رجب عسگري وکیل فرضی
7 1896 حسن رحمني وکیل فرضی
8 1898 جواد شيرمحمدي وکیل فرضی
9 1899 رسول صادقي فر وکیل فرضی
10 1900 معصومه ارجمند وکیل فرضی
11 1902 ميلاد طاهرخاني
12 1901   حسین   اسدی
13 1904 شيما احمدي
14 1905 مرضيه كريم زاده موسي
15 1906 داود شوندي
16 1877 مهسا خاکپور
17 1910 حديث عليزاده وکیل فرضی
18 1912 محمدمصطفي بابائيان فر وکیل فرضی
19 1885     مهدی      بابا وکیل فرضی
20 1914 بهمن صالحي وکیل فرضی
21 1915 محمود كيالها وکیل فرضی
22 1916 سميرا پسنداقاجاني وکیل فرضی
23 1917 شادي رحماني فر وکیل فرضی
24 1918 فرهاد زين العابدين زاده
25 1919 مريم ذوالقدر
26 1921 مريم يكتائي
27 1922 رامين كاظمي
28 1923 حميد درزلو
29 1924 محمدجواد معين
30 1927 مطهره برزگر
31 1928 حامد حاج علی
32 1929 مژگان ميرزائي كنگرشاهي
33 1930 رضا رضائي
34 1931 الهام قلي زاده اتاني
35 1838 نرگس نوروزی وکیل فرضی
36 1937 اميرحسين قنبري
37 1938 مریم حاجی زاده
39 1860 رسول حیدری
40 1941 محسن بابائيان فر
41 1493 سحر میرزاوند
42 1883 اصغر لطفعلي پورعلي ابادي
43 1942 بهرام کاکاوند
44 1941 محمد رسول امانی
45 1946 حمید اسدی
46 1759 محمد گل بهاری
47 1844 غفور پور نظر
48 1758 پرویز اکرادی
49 1772 سعید وزیر زاده
50 1749 بهنام قنبری
51 31054 حسن درایت
52 31055 شبنم رنجبر دامغانی
53 31086 ندا رادرزم
54 1948 ملیحه زندی
55 34361 مسلم گرواند
زمان ساعت وکیل مربی موضوع وکلای فرضی
1401/7/20 10/30الی 12 آقای مهدی یزدی پور دعاوی طاری رسول صادقی فر- معصومه ارجمند

محل برگزاری کارگاه مهر ماه 1401 : سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری قزوین
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
1- وکلای فرضی، مکلفند یک هفته قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.
2- تأخیر بیش از پنج دقیقه، غیبت تلقی می گردد.
3- كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون قابل قبول بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
4- غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین

بنابر مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲ کمیسیون کارآموزی و اختبار
هر کارآموزی که جلسات کارگاه ، کلاس و جلسات سخنرانی را حین برگزاری ترک نماید غایب محسوب می گردد.


 

توجه: کارآموزان محترم، لطفا فایل فوق مطالعه و حتما با آمادگی در جلسه حضور بهم رسانید. 

 


کلاس آموزشی مهر ماه 1401

زمان: پنجشنبه 21 مهر ماه ، ساعت 9 الی 13
مکان: خیابان نوروزیان، جنب بوستان هشت بهشت، سالن اجتماعات فرهنگسرای بانو