اطلاعیه: گزارش و آمار ماهانه فعالیت اداری و اجرایی

پیرو مصوبه هیأت مدیره و در راستای ارائه گزارش مشروح از تمامی اقدامات و خدمات انجام گرفته در دوایر و ارکان کانون وکلای دادگستری استان قزوین از این پس طی بازه زمانی معین شده برای هر یک از ارکان مطابق لیست زیر، گزارشی جهت استحضار اعضای فرهیخته و مراجعین محترم از طریق وب سایت و صفحه های رسمی کانون در شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد.

  • صورتجلسات هیأت مدیره بلافاصله پس از اتمام جلسات
  • گزارش فعالیت های ستاد معاضدت قضایی کانون در بازه زمانی ماهانه
  • گزارش فعالیت دادگاه و دادسرای انتظامی از ابتدای سال 1398 بمحض صدور رأی دادگاه
  • گزارش فعالیت کمیسیون های تخصصی بمحض اتمام جلسات دوره ای
  • گزارش ریز عملکرد مالی و تراکنش ها بصورت ماهانه