اطلاعیه یادآوری اخذ مفاصا حساب مالیاتی

نظر به اینکه جهت تمدید پروانه اخذ مفاصاحساب مالیاتی ضرورت دارد و هرساله همکاران محترم در آبان ماه اقدام به مراجعه به سازمان مالیاتی نموده که این امر به جهت کثرت مراجعین و محدودیت زمان مشکلات زیادی را برای همکاران ایجاد می نماید. لذا با هماهنگی آقای امیر کاتبی عضو محترم هیئت مدیره با سازمان مالیاتی استان، مقرر گردید همکاران بتوانند از روز شنبه مورخ 13 مهر 98 با اخذ معرفی نامه از کانون جهت انجام تشریفات مربوط به مفاصا حساب مالیاتی اقدام نمایند.

معرفی نامه مذکور بصورت الکترونیکی و از طریق سایت کانون نیز قابل دریافت خواهد بود.

بعلاوه در صورت وجود هرگونه اعتراض به برگه تشخیص و یا درخواست تخفیف جرائم یا مالیات نیز می توانند با آقای کاتبی به شماره موبایل 09121813390 هماهنگ نمایند.

لذا از همکاران محترم تقاضا دارد در فرصت فراهم شده به سازمان مالیاتی مراجعه و اخذ مفاصاحساب را به آبان ماه موکول ننمایند.