اطلاعیه

کانون وکلای دادگستری استان قزوین روز پنج شنبه مورخ 22 مهر ماه 1395 تعطیل است.