اعضای دادگاه و دادسرای انتظامی

اسامی اعضای دادگاه و دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، منتخب هیأت مدیره دوره هشتم به شرح زیر می باشد:

 

 • احمد حاجی محمدپور – دادستان
 • آفشید خوشنویس – معاون دادستان
 • علیرضا آقا کاشی – معاون دادستان

 

اعضای شعبه اول دادگاه انتظامی:

 • ابوالفضل تاج احمدی
 • صمد فلاح
 • مسعود اسدی
 • بهزاد فخیمی (علی البدل)
 • حسن رضا محمدی (علی البدل)

 

اعضای شعبه دوم دادگاه انتظامی:

 • علیرضا وادی خیل
 • اکبر غفوری
 • فرهاد بشردوست
 • عباس محمدی (علی البدل)
 • محمد زارعی (علی البدل)

 

اعضای شعبه سوم دادگاه انتظامی:

 • امیرارسلان غیاثوند
 • محمد امینی
 • علی حاجی محمدیها
 • مجید علی محمدی (علی البدل)
 • محمدحسین روشن پور (علی البدل)

 

اسامی دادیاران دادسرای انتظامی:

 • زهرا یوسف معمار
 • مهرنوش کیال
 • مرضیه الموتیان
 • مریم شفیعی
 • لادن عباسی
 • خدیجه حیدری
 • مهنوش پاکنیا
 • ندا کلجه
 • مسعود شربیانی
 • محمدتقی صالحی
 • محمد رحمانی
 • سید مهدی پرپینچی
 • غلامرضا عظیمی
 • جمشید عظیمی
 • علی عسگر اسکندری
 • سوری کبیری
 • امیرحسین عباسی

 

اعضای کمیسیون نظارت و بازرسی و ماده ۵۵ قانون لایحه استقلال:

 • علی محمودی
 • مجید بیگدلی
 • اعظم رحیمی
 • رئوفه چگینی
 • غلامحسین مهرعلیان
 • داود اینانلو
 • رضا صالحی
 • علیرضا شاه مراد زاده
 • زینب مجابی
 • حسین مافی
 • امیر شیرخانلو
 • شهاب میرآقاپور
 • زهرا رجبی نژاد
 • نجیبه یعقوبی
 • حمیدرضا اسماعیلی
 • احسان اله قنبری
 • سید مهدی پرپینچی