اعضای ستاد معاضدت قضایی

اسامی اعضای هیئت رئیسه ستاد معاضدت قضایی

 • وحید خواجه حق وردی
 • محمدجواد چیتگرزاده
 • مجتبی گنجه ها
 • فرانک فیض الهی
 • محسن نقدی

 

اعضای ستاد معاضدت قضایی:

 • سپیده نجف آبادی
 • مصطفی فرجی ها
 • مهدی فخیمی
 • خدیجه درخشان
 • زهرا قربانی
 • مرضیه آئینه چی
 • منیژه شاهسوند
 • سید مهدی حسینی
 • مسعود نایب زاده
 • حسن یعقوبی الموتی
 • علی اکبر شایگان
 • سعید چگینی
 • پروانه محمد حسینی
 • مصطفی رحیمی پور
 • بهروز فارسی