اعضای کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اولویت واکسیناسیون قرار گرفتند

محمد نسخه چی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین از طرح واکسیناسیون وکلای مدافع این کانون خبر داد.

وی ادامه داد: در نامه ریاست کانون وکلای دادگستری استان قزوین خطاب به مدیر کل محترم ستاد بحران استانداری قزوین آمده است؛ “وکلای مدافع به حکم قانونگذار مکلف به حضور در مراجع مختلف قضایی، انتظامی، زندانها و ادارات بعنوان وکیل تعیینی، تسخیری و معاضدتی و در دفاتر خود و سایر مراجع نیز در مواجه حضوری جهت ارایه خدمات مشاوره ای هستند.

در این رهگذر هم وکلا و هم خانواده ایشان همواره در معرض ابتلا و انتشار ویروس منحوس کرونا قرار دارند و اختصاص اولویت در واکسیناسیون وکلای دادگستری ضرورت دارد.”

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین تأکید کرد: با هماهنگی بعمل آمده با ستاد بحران استانداری و ستاد مبارزه با ویروس کرونا، مقرر گردید طی یک برنامه زمان بندی با اولویت همکاران دارای ریسک بالا و بیماری زمینه ای و همچنین با رعایت سن وکلای دادگستری نسبت به واکسیناسیون ایشان اقدام گردد.

محمد نسخه چی افزود: تلاش میکنم طی 3 مرحله همه وکلای محترم عضو کانون در برابر ویروس کرونا واکسینه شده، از خطر ابتلا و همچنین استرس و فشار روانی موجود کاسته شود.

وی در پایان تأکید کرد؛ وکلایی که دارای بیماری زمینه ای میباشند به فوریت مراتب را ضمن تکمیل فرم الکترونیکی موجود در سایت به کانون اعلام نمایند.

مراتب آمادگی واکسیناسیون همکاران بطور اختصاصی از طریق پیامک به هریک از وکلای محترم اطلاع رسانی خواهد شد.

 

روابط عمومی

کانون وکلای دادگستری استان قزوین