اعضای کمیسیون کارآموزی و اختبار

اسامی اعضای کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین، منتخب هیأت مدیره دور هشتم به شرح زیر می باشد:

 • سید تقی حاجی سید رضی (رئیس)
 • مهدی یزدی پور
 • مهرنوش کیانی فرد
 • امجد معتمدی
 • نازنین زهرا عطاری
 • اسلام رجبعلی
 • مهسا کیال

 

اعضای کمیته بررسی تکالیف کارآموزی:

 • سوگند تقی پور
 • حمیده سلطان خواه
 • ستاره خانبان
 • ثریا کشاورز یوسفی
 • فخرالدین شکری
 • معصومه آهنگریان
 • صدیقه درگاهی
 • سمیه خاتوله
 • عذرا زارعی
 • شادی احمدی
 • مرضیه حناساوی
 • شایسته رشوند
 • شهاب میرآقاپور
 • زهرا حاجیان
 • سیما شریفی نوروزی
 • زهرا صالحی
 • پژمان برقی
 • مریم ضیاآبادی
 • مهناز شیرازی
 • لیلاسادات موسوی
 • ابوالفضل بابائی
 • ماندانا بابائی
 • سارا امامی
 • بهناز صبوری

 

اعضای کمیته برگزاری آزمون های دوره ای:

 • انسیه مطیعی
 • اسماعیل کشاورز صفیئی
 • محمودرضا ذاکرین
 • وحید ایمانی رحیم لو
 • ستاره خانبان
 • صابر جهانی
 • محمد طایفه زرکش
 • توحید رضایی
 • امین حقیقت
 • لادن عباسی
 • ابوالفضل بابائی
 • حسین رضی کلایه
 • احمدرضا حسین وردی
 • میثم چگینی
 • زهرا صالحی
 • خدیجه درخشان
 • مرضیه حناساوی
 • عذرا  زارعی
 • معصومه چگینی
 • حمیده کاظمی

 

اعضای کمیته هماهنگی با وکلای سرپرست:

 • مرضیه الموتیان
 • غلامرضا شریفیان
 • ناصر عبداله نژاد
 • مجید حسینی
 • لادن عباسی
 • ایمان آهنگریان
 • لیلا پیرهادی
 • مریم ضیاء آبادی
 • ثریا کشاورز