اعلام آمادگی جهت عضویت در کمیسیون های کانون

همکار محترم؛
نظر به اینکه هیأت مدیره دوره هفتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نظر دارد از مشارکت حداکثری تمامی همکاران محترم در ارکان و کمیسیون های کانون استفاده نماید لذا خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری با کانون مراتب آمادگی خویش را با ذکر کمیسیون و ارائه رزومه مربوطه اعلام فرمایید.